Kannanotot

149 artikkelia

Sivu 2 / 8

Kannanotot | 10.08.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Kannanotot | 09.08.2022

Lausunto hallituksen esitykseen vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 220/2021 vp) täydentämisestä muutoksesta

Kannanotot | 08.08.2022

Kaivosveron toteuttamista arvioivan työryhmän arviomuistio

Kannanotot | 23.06.2022

Kemianteollisuus lausui teollisuuspäästödirektiivistä komissiolle

Kannanotot | 22.06.2022

Kemianteollisuus ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösmuutoksista

Kannanotot | 15.06.2022

Kemianteollisuus ry:n lausunto talousvaliokunnalle: UJ 14/2022 vp - U 59/2021 vp

Kannanotot | 07.06.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väli-aikaisesta etusijamenettelystä aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2025 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023-2027 ja asetuksesta selvityksen sisällöstä

Kannanotot | 04.06.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tasa-arvolain muuttamisesta (palkka-avoimuuden lisääminen)

Kannanotot | 24.05.2022

Kemianteollisuuden lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energiaintensiivisten yritysten sähköistämistuesta

Kannanotot | 18.05.2022

Kemianteollisuuden lausunto: Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnos

Kannanotot | 17.05.2022

Kemianteollisuuden lausunto: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta HE 44/2022 vp

Kannanotot | 28.04.2022

Kemianteollisuuden lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövahinkorahastosta

Kannanotot | 26.04.2022

Kemianteollisuuden lausunto: Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä U 60/2021 vp (UJ 7/2022 vp)

Kannanotot | 20.04.2022

Kemianteollisuuden lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energiaintensiivisten yritysten sähköistämistuesta

Kannanotot | 18.02.2022

Kemianteollisuuden lausunto: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Kannanotot | 16.02.2022

Kemianteollisuuden lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 11 ja 18 luvun muuttamisesta

Kannanotot | 08.02.2022

Kemianteollisuuden lausunto: parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi

Kannanotot | 28.01.2022

Kemianteollisuuden lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi työehtodirektiivin täytäntöönpanosta ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi

Kannanotot | 14.01.2022

Kemianteollisuuden lausunto keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta

Kannanotot | 18.11.2021

Kemianteollisuuden lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Sivu 2 / 8