Kannanotot

68 artikkelia

Sivu 2 / 4

Kannanotot | 24.08.2017

Kemianteollisuuden luonnos verohallinnon ohjeeksi polttoaineiden verottomuudesta

Kannanotot | 15.08.2017

Kemianteollisuuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Kannanotot | 11.08.2017

Kemianteollisuuden lausunto Göteborgin pöytäkirjan muutosten hyväksymisestä

Kannanotot | 21.06.2017

Kemianteollisuuden lausunto: Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista

Kannanotot | 06.06.2017

Kemianteollisuuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 39/2017 vp)

Kannanotot | 07.04.2017

Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta

Kannanotot | 07.04.2017

Kemianteollisuuden lausunto hallituksen esitysluonnokseen maakaasumarkkinoita koskevista laeista

Kannanotot | 05.04.2017

Kemianteollisuuden lausunto prosessiteollisuuden ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

Kannanotot | 23.03.2017

Kemianteollisuuden lausunto HE-luonnoksesta eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisesta

Kannanotot | 23.03.2017

Kemianteollisuuden lausunto HE-luonnoksesta ympästönsuojelulain ja jätelain muuttamiseksi

Kannanotot | 24.02.2017

Kemianteollisuuden lausunto Suomen ja Venäjän välisen tieliikennesopimuksen muuttamisesta

Kannanotot | 22.02.2017

Lausunto uusiutuvan energian direktiivistä talousvaliokunnalle

Kannanotot | 14.02.2017

Kemianteollisuuden jäsenesitys Tukes-Luova-yhteistyön järjestämistä selvittävään työryhmään

Kannanotot | 14.02.2017

Kemianteollisuuden lausunto ADR-erillissopimuksesta M304

Kannanotot | 19.12.2016

Kemianteollisuuden lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kannanotot | 12.10.2016

Kemianteollisuuden lausunto: Hallituksen esitys ilmastonmuutosta koskevan Pariisin sopimuksen hyväksymisestä

Kannanotot | 28.09.2016

Kemianteollisuuden lausunto: Hallituksen esitys laiksi päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoimisesta

Kannanotot | 27.09.2016

Kemianteollisuuden lausunto: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (taakanjakoasetus)

Kannanotot | 20.09.2016

Vientiteollisuuden yhteinen kirje kansanedustajille 20.9.2016

Kannanotot | 13.09.2016

Kemianteollisuuden lausunto: Sinisen biotalouden kansallinen kehittämissuunnitelma - Kasvua vesiosaamisesta ja vesiluontovarojen kestävästä hyödyntämisestä

Sivu 2 / 4