Kannanotot

68 artikkelia

Sivu 3 / 4

Kannanotot | 30.08.2016

Vientiliitot: Tutkimukseen ja koulutukseen on sijoitettava - ei leikattava

Kannanotot | 30.08.2016

Kemianteollisuus ry:n lausunto Yhden luukun toteuttaminen ympäristöasioissa -raportista

Kannanotot | 10.08.2016

Kemianteollisuus ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta

Kannanotot | 10.06.2016

Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta hallituksen esityksesi laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Kannanotot | 06.06.2016

Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensaatiosta

Kannanotot | 14.03.2016

Kemianteollisuuden lausunto ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen kolmannen vaiheen ehdotuksista

Kannanotot | 04.03.2016

Kemianteollisuuden lausunto Maakaasumarkkinalakityöryhmän raportista

Kannanotot | 24.02.2016

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kemikaalilain muuttamisesta

Kannanotot | 16.02.2016

Kemianteollisuuden lausunto ulkoisen pelastussuunnitelman laatimisohjeesta

Kannanotot | 03.02.2016

Lausunto: Asetusluonnos vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta ja SYKEn esityksestä pohjavesille asetettujen ympäristölaatunormien muuttamisesta

Kannanotot | 28.01.2016

Kemia-Suomi-hankkeen selvitysmiehen raportista hyvä pohja kemian osaamisen kehittämiseen

Kannanotot | 22.01.2016

Kemianteollisuuden lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi painelaitelaiksi

Kannanotot | 23.11.2015

Kemianteollisuuden lausunto Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksesta Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista

Kannanotot | 12.10.2015

Kemianteollisuus ry:n lausunto ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliuudistuksesta

Kannanotot | 15.09.2015

Kemianteollisuuden lausunto jätteiden vaaraominaisuuksien arviointi -oppaasta

Kannanotot | 24.08.2015

Kemianteollisuuden lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Kannanotot | 03.07.2015

Kemianteollisuus ry:n lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Kannanotot | 05.06.2015

Kemianteollisuus ry:n lausunto määräysluonnoksista vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä ja rautatiellä

Kannanotot | 28.05.2015

Kemianteollisuuden lausunto ehdotuksesta teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinnoksi

Kannanotot | 12.05.2015

Kiertotalousviestit hallitusohjelmaan

Sivu 3 / 4