Kannanotot

119 artikkelia

Sivu 1 / 6

Kannanotot | 17.05.2022

Kemianteollisuuden lausunto: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta HE 44/2022 vp

Kannanotot | 28.04.2022

Kemianteollisuuden lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövahinkorahastosta

Kannanotot | 26.04.2022

Kemianteollisuuden lausunto: Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä U 60/2021 vp (UJ 7/2022 vp)

Kannanotot | 20.04.2022

Kemianteollisuuden lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energiaintensiivisten yritysten sähköistämistuesta

Kannanotot | 18.02.2022

Kemianteollisuuden lausunto: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Kannanotot | 16.02.2022

Kemianteollisuuden lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 11 ja 18 luvun muuttamisesta

Kannanotot | 08.02.2022

Kemianteollisuuden lausunto: parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi

Kannanotot | 28.01.2022

Kemianteollisuuden lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi työehtodirektiivin täytäntöönpanosta ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi

Kannanotot | 14.01.2022

Kemianteollisuuden lausunto keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta

Kannanotot | 18.11.2021

Kemianteollisuuden lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Kannanotot | 16.11.2021

Kemianteollisuus ry:n lausunto luonnoksesta kansalliseksi kemikaaliohjelmaksi 15.11.2021

Kannanotot | 10.11.2021

Kemianteollisuus ry:n lausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle, annettu 9.11.2021

Kannanotot | 10.11.2021

Lausunto: U 57/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista (hiilirajamekanismi, CBAM)

Kannanotot | 09.11.2021

Kemianteollisuuden lausunto valtioneuvoston asetuksesta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Kannanotot | 20.10.2021

Kemianteollisuus ry:n lausunto: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista

Kannanotot | 18.10.2021

Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta LUMA -strategiaksi

Kannanotot | 06.10.2021

Lausuntopyyntö: VN/2509/2021 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Kannanotot | 08.09.2021

Kemianteollisuus ry:n ja Metsäteollisuus ry:n lausunto: Hallituksen esitys laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Kannanotot | 06.09.2021

Lausuntopyyntö: VN/14302/2019 Lausuntopyyntö luonnoksesta uudeksi ilmastolaiksi

Kannanotot | 09.08.2021

Kemianteollisuuden lausunto esityksestä uudeksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettavaksi laiksi

Sivu 1 / 6