Kannanotot

84 artikkelia

Sivu 1 / 5

Kannanotot | 07.08.2020

Kemianteollisuuden lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamiseksi

Kannanotot | 05.08.2020

Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi aerosolilaiksi

Kannanotot | 26.06.2020

Kemianteollisuuden muistio TEM:ille päästökauppakautta 2021-2030 koskevien komission päästöjen tarkkailuasetuksen 2018/2066 (MRR) muutoksesta

Kannanotot | 08.06.2020

Kemianteollisuuden lausunto EU:n vetystrategian konsultaatioprosessiin (ENG)

Kannanotot | 07.06.2020

Kemianteollisuuden lausunto EU:n energiajärjestelmän integraation konsultaatioprosessiin (ENG)

Kannanotot | 02.06.2020

Vientiliittojen Kemian-, Metsä- ja Teknologiateollisuuden lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kannanotot | 02.06.2020

Kemianteollisuus ry:n lausunto jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Kannanotot | 24.03.2020

Kemianteollisuuden lausunto: Päästökauppaa koskevat valtiontuen suuntaviivat vuoden 2020 jälkeen

Kannanotot | 19.12.2019

Kemianteollisuuden lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi lannoitevalmistelain muuttamisesta

Kannanotot | 10.12.2019

Lausunto: Laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinnon laboratoriotyön osaamisalan tutkintonimike

Kannanotot | 25.10.2019

Kemianteollisuuden asiantuntijalausunto - Hiilineutraalitalous ja toimenpiteet ilmastotavoitteiden edistämiseksi valtion 2020 budjetissa

Kannanotot | 22.10.2019

Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta SM asetukseksi ulkoisista pelastussuunnitelmista

Kannanotot | 02.10.2019

Kemianteollisuus Ursula von der Leyenin suuntaviivoista Euroopan komissiolle (eng)

Kannanotot | 27.09.2019

Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta liikennepolttoaineiden valmisteverojen korotuksista

Kannanotot | 29.08.2019

Kemianteollisuus ry:n lausunto hallituksen esityksestä kemikaalilain muuttamiseksi

Kannanotot | 26.08.2019

Kemianteollisuus ry:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriön yritystukien sidosryhmäjaoston kyselyyn

Kannanotot | 14.06.2019

Kemianteollisuus ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta HNS-yleissopimuksen hyväksymisestä

Kannanotot | 29.04.2019

Kemianteollisuus ry:n lausunto: Luonnos verohallinnon ohjeeksi energiaverotusohje 2016 päivityksestä

Kannanotot | 01.04.2019

Kemianteollisuus ry:n lausunto lukion opetussuunnitelmasta 2019

Kannanotot | 17.12.2018

Kemianteollisuuden lausunto Korkeakouluvision rahoitusmallista

Sivu 1 / 5

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Viestintä
Mediayhteydet, toimialatieto ja -brändi, Kemianteollisuuden viestintävaliokunta

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi

@AaltonenSusanna