Pia Vilenius: Hiilineutraali teollisuus on monen tekijän summa

Blogit | 20.04.2021

Kiertotalous ja hiilen kierto kuuluvat yhteen saumattomasti. Hiili kiertää melkeinpä missä vaan elämän osa-alueella: muoveissa, polttoaineissa, rakentamisessa, ruuantuotannossa - muutama esimerkki mainitakseni. Kiertotaloutta ei ole ilman kemiaa, ja kemianteollisuudella on aivan keskeinen rooli hiilen kiertotaloudessa.

Mitä sitten tarvitaan, jotta saavutetaan hiilen maksimaalinen kierto ja hyödyntäminen? Tarvitaan innovaatioita ja rohkeita kokeiluja, sekä mahdollistavaa lainsäädäntöä ja rahoitusta. Hiili on pidettävä kierrossa, jotta hiilineutraalisuus saavutetaan asetettujen tavoitteiden mukaisessa aikataulussa.

Tätä tukemaan tarvitaan jätelainsäädännön mahdollistamaa maksimaalista eri kierrätysteknologioiden tunnistamista. Esimerkiksi kemiallinen kierrätys on mainio ja tehokas tapa pitää hiili kierrossa. Nykyinen lainsäädäntö ei kuitenkaan tunnista kemiallista kierrätystä kierrätykseksi. Sama riski on myös muiden lupaavien teknologioiden kohdalla. Tiukka lainsäädäntö laahaa perässä ja haittaa teknologioiden täysimittaista hyödyntämistä.

Tarvitaan joustavaa lainsäädäntöä, joka tunnistaa ja minimoi riskit ympäristölle ja ihmisille, mutta samalla mahdollistaa uusien teknologioiden ja raaka-aineiden täysimittaisen hyödyntämisen hiilineutraalisuuteen pääsemiseksi. Emme tarvitse tiukkoja raaka-aineisiin kohdistuvia rajoituksia, emmekä vastuullista teollista toimintaa hankaloittavia nollapäästöihin tähtääviä aloitteita. Emme myöskään tarvitse tiukkaa ja aikaa vievää ympäristöluvitusta, kun esimerkiksi uuden raaka-aineen käyttöönoton voisi hoitaa kevyesti ilmoitusmenettelyllä.

Hiilineutraali teollisuus on monen tekijän summa, jossa kokonaisuudet on olennaista hallita sen sijaan, että näperretään jokaisen osa-alueen kanssa erikseen. Tästä kokonaisuuksien hallinnasta oivallinen esimerkki on usean hallinnonalan ja toimialojen yhteistyönä hallituksen puolivälitarkasteluun laadittu teollisuusstrategia. Tähän joustavaan yhteistyöhön kun vielä lisätään ennakkoluulottomasti ja neutraalisti erilaiset teknologiat tunnistava rahoitus, hiilineutraalisuuteen pääseminen tavoiteaikataulussa on mahdollista.

Uutinen 14.4.2021: Kemianteollisuuden Hiili haltuun!-kirjanen on kutsu laajaan yhteistyöhön

Pia Vilenius
Johtava asiantuntija, Bio- ja kiertotalous

Katso myös
Blogit | 06.05.2021

Sami Nikander: EU:n teollisuusstrategia tunnistaa ansaitusti kemianteollisuuden merkittävän roolin

Uutiset | 29.04.2021

Kansallinen vetyklusteri avaa ovia ja edistää yhteistyöllä vetytalouteen siirtymistä − jo 36 yritystä mukana!

Uutiset | 22.04.2021

Tervetuloa virtuaalisille aamukahveille tutustumaan Hiilineutraali kemia 2045 -kyvykkyysselvityksen tuloksiin tiistaina 11.5. klo 8.30-10.00!

Blogit | 19.04.2021

Hannele Jakosuo-Jansson, Neste: Hiilineutraali kemianteollisuus - iso tavoite saavutetaan pitämällä strategisten kyvykkyyksien kehittäminen keskiössä

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Viestintä
Mediayhteydet, toimialatieto ja -brändi, Kemianteollisuuden viestintävaliokunta

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi

@AaltonenSusanna