Matti Lehmus: Kemianteollisuus - luomassa ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin

Blogit | 08.12.2020

Viimeiset kaksi vuotta Kemianteollisuuden puheenjohtajana ovat olleet erittäin antoisat. Kauteen on mahtunut monia isoja teemoja, kuten alan hiilineutraalisuustiekartan luominen ja viimeisimpänä poikkeuksellinen koronavuosi, joka on vaikuttanut voimakkaasti lyhyen aikavälin toimintaympäristöön.

Kausi on myös mahdollistanut paremman tutustumisen kemianalan yritysten kirjoon Suomessa. Olen entistäkin vaikuttuneempi siitä, kuinka monella tapaa ala on keskiössä, kun luomme vastuullisia ratkaisuja huomista varten. Kemia todellakin on luova korkean teknologian ja innovaation ala, jossa haetaan vastauksia isoihin kysymyksiin kuten miten ruoka, luonnonvarat ja energia saadaan riittämään maailman kasvavalle väestölle. Kemia on myös globaalisti kasvava toimiala, sillä kaikki talouden sektorit tarvitsevat kemianteollisuutta ja useat megatrendit luovat tarpeen uusille ratkaisuille.

Koronapandemiasta seuranneesta haastavasta tilanteesta huolimatta on ollut huomionarvoista, että pitkän aikavälin kunnianhimoiset tavoitteet ilmasto- ja resurssikysymysten ympärillä eivät ole kadonneet. Sitoutuminen vastuullisiin ratkaisuihin on pysynyt vahvana läpi kriisin talouden haasteista huolimatta. Esimerkkinä voi mainita, että EU on nostamassa vuoden 2030 ilmastotavoitettaan CO2-päästövähenemän osalta 55 %:iin, ja tavoitteena on että tulevan vuosikymmenen aikana vihreä siirtymä tarjoaa mahdollisuuden vähähiilisten ja resurssitehokkaiden ratkaisujen ja teknologioiden käyttöönoton kiihdyttämiselle.

Tässä kohtaa voi todeta, että kemianteollisuus oli ensimmäisten alojen joukossa, kun se jo alkuvuonna 2019 päätti tavoitteesta saavuttaa alan hiilineutraalisuus Suomessa vuoteen 2045 mennessä.  Viime vuoden aikana on ollut hienoa seurata, kuinka useat yritykset ovat jo asettaneet itselleen kunnianhimoisia tavoitteita. Koska aikajänteet uusien teknologioiden käyttöönotolle ja investointisyklit alallamme ovat niin ikään pitkiä, lähivuodet ovat tärkeässä asemassa kun viime vuosina tehtyä tiekarttatyötä siirretään käytäntöön. Tarvitaan rohkeutta sekä näkemystä kehittää, pilotoida ja ottaa käyttöön uusia teknologioita. Tässä kohtaa myös kansallisella teollisuuspolitiikalla on iso rooli – tavoitteena on toimintaympäristö, joka tukee vahvasti osaamisen luomista, panostuksia tutkimukseen ja tarjoaa tukea uusien teknologioiden käyttöönotolle.

Kilpailu kansainvälisillä markkinoilla tulee olemaan todella tiukkaa. Uskon kuitenkin vakaasti, että suomalainen kemianteollisuus pärjää maailmalla jatkossakin ja on vahvasti mukana luomassa uusia innovatiivisia ratkaisuja. Toivotan tulevalle Kemianteollisuuden puheenjohtajalle Salla Roni-Poraselle paljon menestystä näiden mielenkiintoisten teemojen ympärillä!

Matti Lehmus
Kemianteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja 2019-2020, liiketoiminta-alueen johtaja, Neste Oyj

Katso myös
Uutiset | 24.03.2021

ChemBio 2021: runsas kattaus maksuttomia verkkoseminaareja

Uutiset | 16.03.2021

Miika Valtosesta Kemianteollisuuden vuoden 2021 #kesäkatalyytti

Uutiset | 10.03.2021

Tuomas Tikka asiantuntijaksi Kemianteollisuuden Vastuullisuus-tiimiin

Uutiset | 09.03.2021

Kemianteollisuus ry:lle Suomen innostavimmat työpaikat 2020 -tunnustus

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Viestintä
Mediayhteydet, toimialatieto ja -brändi, Kemianteollisuuden viestintävaliokunta

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi

@AaltonenSusanna