Jussi-Pekka Rode: Jatkuva oppiminen mitataan globaalissa kilpailussa

Blogit | 07.09.2018

Seitsemän Ylemmät Toimihenkilöt YTN -liittoa julkaisi osaamistili -mallin, jonka avulla yksilöiden jatkuvasta oppimisesta on tarkoitus tehdä helpompaa. Oppiminen ja osaaminen ovat Suomen vientiteollisuuden valttikortteja, jolla pärjäämme globaalissa kilpailussa.

Yritysten näkökulmasta katsottuna on olennaista, että jatkuvaa oppimista edistetään arvostamalla yritysten panoksia henkilöstön osaamisen kehittämiseen eikä sitä tehdä lisäämällä yritysten kustannuksia.

Yritykset tekevät oppimisen eteen konkreettisia tekoja joka päivä. Henkilöstöä koulutetaan yrityksen vision ja strategian mukaisesti siten, että työtä on tarjolla myös tulevaisuudessa. On selvää, että yrityksillä on selkeä intressi edistää henkilöstön oppimista. Koulun penkiltä opittu osaaminen vanhenee jo neljässä vuodessa. Yritysten työkalut vaihtelevat aina Talent -ohjelmista mentoritoimintaan asti. Henkilöstöä koulutetaan oppivassa organisaatiossa, joka kannustaa ihmisiä oppimaan yhdessä ja jossa ihmisillä on mahdollisuus jatkuvasti kehittyä ja saavuttaa asettamiaan tavoitteitaan.

Onkin pidettävä huoli, että korostamalla yksilöiden oppimista ei ammuta itseämme jalkaan. Oppi mitataan todellisesti vasta globaalissa kilpailussa. Kaikki muu oppi ei ehkä ole yksilön kannalta turhaa, mutta se saattaa sitä olla Suomen kilpailukyvyn kannalta. Vähäisiä resursseja kannattaa suunnata järkevään toimintaan. Tätä on esimerkiksi koulutuksen tarjoaminen entistä joustavammin.

Jussi-Pekka Rode
Asiantuntija, koulutuspolitiikka

Katso myös
Tiedotteet | 08.04.2021

Ilmasto pelastuu osaamisella − Kuusi hiilineutraaliuteen tarvittavaa strategista kyvykkyyttä ja menestyksen tekijää kemianteollisuudessa

Kannanotot | 26.03.2021

Kemianteollisuuden ja Metsäteollisuuden lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Uutiset | 16.03.2021

Oppilaitosten ja yritysten yhteistyö on ammatillisen koulutuksen keskiössä - tarvitaan joustavia malleja ja rahoitusmahdollisuuksia

Uutiset | 15.03.2021

LUMA-keskus Suomi: StarT-Yleisöäänestys 15.3. - 15.4. – Inspiroidu ja äänestä!

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Viestintä
Mediayhteydet, toimialatieto ja -brändi, Kemianteollisuuden viestintävaliokunta

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi

@AaltonenSusanna