Juha Teerimäki: Paikallinen sopiminen perustuu luottamukseen

Blogit | 29.01.2021

Paikallinen sopiminen edellyttää sitä, että osapuolet luottavat toisiinsa. Jos ei ole luottamusta, niin ei saada myöskään aikaiseksi paikallisia sopimuksia. Luottamus syntyy muun muassa avoimuudella ja taustoittamalla sitä, miksi halutaan tehdä paikallinen sopimus tietystä aiheesta ja mihin ehdotuksella pyritään. Mikäli tätä taustoitusta ei tehdä riittävän huolellisesti ja toinen osapuoli joutuu arvioimaan ehdotetun sopimuksen taustoja vain oletusten perusteella, jää moni sopimus syntymättä.

Myös mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa rakentaa luottamusta. Toimivimmat sopimukset syntyvät yhdessä rakentamalla ja toista osapuolta kuulemalla ja huomioimalla. Tehtyjä sopimuksia tulee noudattaa ja pitää kiinni sovitusta. Kun jotakin sovitaan ja siitä pidetään kiinni voi luottaa siihen, että sopiminen toimii jatkossakin. Luottamus muodostuu teoista ja yhteisestä kokemuksesta. Työpaikalla luottamusta voidaan rakentaa tekemällä paikallisia sopimuksia. Mikäli sopimus ei täytäkään osapuolten odotuksia, niin sitä voidaan aina jalostaa pidemmälle. Sopimusta tehdessä voidaan muun muassa sopia tarkastushetkistä, jolloin arvioidaan tehdyn sopimuksen toimivuutta ja mahdollisia muutostarpeita.  

Kemianteollisuus ja Teollisuusliitto järjestävät helmikuun 2021 aikana striimatun seminaarin paikallisesta sopimisesta. Seminaarin tavoitteena on, että paikallinen sopiminen kemianaloilla lähtee uuteen nousuun.

Juha Teerimäki
Lakimies

Katso myös
Blogit | 26.02.2021

Sampo Pehkonen: Paikan päälle ei näe Etelärannasta, Hakaniemestä tai Pasilasta

Uutiset | 26.02.2021

Paikallinen sopiminen uuteen nousuun – tilaa sparraustilaisuus yhteistoiminnan kehittämisestä ja paikallisesta sopimisesta

Kannanotot | 25.02.2021

Kemianteollisuus ry:n lausunto koskien hallituksen esitystä laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamista (HE 222/2020 vp)

Blogit | 22.02.2021

Jaana Neuvonen: Paikallinen sopiminen uuteen nousuun! – ajatuksia seminaarista

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Viestintä
Mediayhteydet, toimialatieto ja -brändi, Kemianteollisuuden viestintävaliokunta

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi

@AaltonenSusanna