Johanna Pentjärvi: Odotus on vihdoin ohi ja ehdotus uudeksi IED:ksi on julkaistu!

Blogit | 06.04.2022

Osana ns. Green Dealia komissio kuuli sidosryhmiä ja työsti kommenttien perusteella uuden ehdotuksen kemianteollisuuden laitoksillekin hyvin merkittävästä teollisuuspäästödirektiivistä (IED). Direktiivi käytännössä määrittelee kunkin laitoksen päästörajat Euroopan tasolla, kannustaa parhaiden teknologioiden käyttöönottoon (BAT) ja määrittelee viranomaisille viitekehykset luvittamiseen.

Paljon on tapahtunut sitten direktiivin synnyn vuonna 2010. Green Deal otti uudenlaisen otteen säätämiseen. Toisaalta sidosryhmät antoivat vanhalle direktiiville varsin hyvät pisteet - se tekee tehtävänsä, eli yhtenäistää ja pienentää teollisuuden päästöjä ympäri Euroopan ja ohjaa tekemistä jatkuvasti ympäristölle paremmaksi.

Direktiiviehdotuksessa tavoitellaan parempaa luvittamista sekä vauhtia vihreän siirtymän panostuksiin ja uusien teknologioiden käyttöönottoon. Luonnos on toisaalta myös pieni pettymys. Isossa kuvassa Green Dealin tavoite kokonaisvaltaisen vihreän siirtymän edistämisestä uupuu direktiiviehdotuksesta, vaikka merkittäviä kirjauksia sieltä löytyykin. Uhkana on, että direktiiviuudistus tuo tullessaan varsin tehottomia pyrkimyksiä pienentää ympäristöpäästöjä siellä, missä ne ovat jo suhteellisesti hyvin pieniä. Siitä puuttuu rohkeus kannustaa ja ohjata transformatiivisiin investointeihin, jotka muuttaisivat teknologioita ja tapoja käyttää ja tuottaa aineita ja materiaaleja uudella tavalla tai uusista raaka-aineista. Jos fokus ja resurssit niin ihmisten työssä kuin rahassa kuormittuvat pienimuotoisilla IED-säädöillä, ei yrityksillä ja yhtälailla viranomaisilla jää mahdollisuutta tai rahoitusta isoihin investointiprojekteihin, joita tarvitaan viemään Eurooppaa ja eurooppalaista teollisuutta eteenpäin. Varsinkin, kun nyt käynnissä olevan vuosikymmenen aikana tehtävät transformatiiviset investoinnit ovat avainasemassa vuosien 2035, 2045 ja 2050 tavoitteiden saavuttamisessa.  

Vaikka direktiiviehdotuksessa on tarkoitettu hyvää etenkin ympäristön ja ihmisten terveyden kannalta, sopii kysyä, ovatko nämä niitä oikeita ohjeistuksia, joita teollisuus ja ympäristö tarvitsevat? Kemianteollisuuden jäsenistölle tämä direktiivi on tärkeä, sillä sen piiriin kuuluu meillä noin seitsemänkymmentä laitosta. Toimiva direktiivi on meille äärimmäisen tärkeä myös kemianteollisuuden oman hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisen kannalta. Siksipä olemmekin tiiviisti mukana muokkaamassa direktiiviehdotusta entistä toimivammaksi.

Johanna Pentjärvi
Asiantuntija, Vastuullisuus

@JohannaFleur

Katso myös
Kannanotot | 30.11.2022

Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä maakaasumarkkinalain ja huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta.

Kannanotot | 09.08.2022

Lausunto hallituksen esitykseen vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 220/2021 vp) täydentämisestä muutoksesta

Uutiset | 22.03.2022

Kutsu kemianteollisuuden webinaariin: Muutokset turvallisuusympäristössä – yritysten varautuminen turvauhkiin ja kyberturvallisuuteen keskiviikkona 23.3.2022 klo 14–16

Uutiset | 08.02.2022

Tutkimuksella tietotaitoa turvallisuuden systeemiseen hallintaan kemianteollisuudessa