Investointihankkeiden luvituksen nopeuttaminen on edellytys kansantalouden kasvulle

Blogit | 15.06.2022

Tänään 15.6. julkaistu, elinkeinoelämän yhteistyönä tehty "Investoinnit liikkeelle" -selvitys antaa hyviä evästyksiä investointien kannalta kriittisten lupakäsittelyjen nopeuttamiselle. Selvityksen mukaan menettelyjä voidaan tehostaa lupaprosessin kaikissa vaiheissa. Kemianteollisuus toivoo, että raportin suositukset näkyvät seuraavan hallituksen ohjelmassa.

Hallituksen hiljattain lausunnoilla ollut esitys ns. vihreiden investointien ohituskaistaksi lupakäsittelyssä on oikeansuuntainen, mutta aivan liian suppea. Menettelyjä tulisi nopeuttaa laajemmin eri toimialoilla, käsittäen kaikki kiertotalouteen ja vihreään siirtymään liittyvät hankkeet. Investointiaaltoon tarvitaan mukaan laajasti kaikki toimialat ja eri kokoiset hankkeet. Näin saadaan turvattua kansantalouden kasvu ja vahvistettua Suomen vetovoimaa investointien sijaintipaikkana.

On tärkeää, että julkinen hallinto ja oikeusistuimet lähtevät yhdessä tekemään työtä nopeamman ja sujuvamman lupahallinnon toteuttamiseksi. Ratkaistavia ongelmia ovat mm. lupaprosessien hitaus, heikko ennakoitavuus ja raskas byrokratia. Erityisen vakavia pullonkauloja liittyy selvityksenkin mukaan valitusprosesseihin. Myös käytännön elämä on tämän osoittanut.

Esimerkiksi Hollannissa käytössä olevan mallin mukaisesti useita eri lupia vaativan investointihankkeen lupa-asiat hoidetaan keskitetysti saman prosessin kautta. Lopputuloksena yritys saa yhden viranomaispäätöksen. Malli säästää aikaa ja työtä niin yrityksen kuin viranomaisen näkökulmasta. Hollannissa on käytössä myös maksimiaika lupaprosessille. Nämä toimet voitaisi helposti ottaa käyttöön myös Suomessa.

Ennakkoneuvottelut ovat tärkeässä roolissa prosessien nopeuttamisessa. Lupa- ja valvontatoimintoja yhdistämällä ja muulla hallinnon sisäisellä ohjauksella varmistetaan, että viranomaisilla on yhteinen kanta hankkeesta ennen päätöksentekoa. Kemianteollisuus näkee tärkeänä, että viranomaiset eivät lähtökohtaisesti voisi valittaa toistensa tekemistä, samaa hanketta koskevista päätöksistä.

Myös menettelyjen keventäminen on tarpeen. Tällä hetkellä suunnittelu- ja lupavaiheen menettelyt koskevat useita hanketyyppejä, jotka eivät EU-lainsäädännön perusteella edes edellyttäisi ympäristövaikutusten arviointia tai ympäristölupaa. Kevyemmän ilmoitusmenettelyn käyttöönotto sujuvoittaisi prosessia merkittävästi.

Investointihankkeiden ympäristöluvista valitetaan aktiivisesti sekä Vaasan hallinto-oikeuteen että edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakuvaihe on hidas ja eri vaiheineen läpinäkymätön. Katsommekin, että valitusmahdollisuudet tulisi keskittää hankkeen alkuvaiheeseen. Tämä lisäisi merkittävästi ennakoitavuutta yrityksen kannalta.

Lisätiedot

EK:n uutinen ja linkki raporttiin:

Investoinnit liikkeelle: EK:n reformi viranomaisten lupamenet­telyihin

Pia Vilenius
Johtava asiantuntija, Bio- ja kiertotalous

@VileniusPia

Katso myös
Kannanotot | 12.08.2022

Lausunto lakiehdotuksesta valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024-2030

Uutiset | 14.06.2022

Kutsu: Mitä Viro tekee oikein ja Suomi väärin, kun oppimistulokset menevät eri suuntiin? Osaamisen taso huolettaa vientiyrityksissä – infotilaisuus 15.6.2022 klo 9

Tiedotteet | 14.06.2022

Kysely: Energian hinnannousu huolestuttaa kemianteollisuuden alan yrityksiä – kannattavuuspaineet kasvussa

Tiedotteet | 07.06.2022

Tuore selvitys: Investointien vauhdittaminen vaatisi Suomessa yritysten, tutkimuksen ja julkisen sektorin tuloksellisempaa yhteistyötä