Eliisa Irpola: Kemikaaliturvallisuuden koulutusta korkeakouluihin

Blogit | 10.08.2017

Kemikaaliturvallisuus ja vastuullinen toiminta ovat kemianteollisuuden yritysten toiminnan perusedellytys. Kemikaalien hallinnan lainsäädännölliset vaatimukset ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvaneet merkittävästi ja vaatimustaso nousee yhä.

Kemikaaliturvallisuuden ja lainsäädännön edellyttämien kemikaalien ominaisuuksien arvioinnin ja siitä seuraavien luokitusten ja velvoitteiden opetusta ei ole riittävästi tarjolla. Osaamisen puute on näkynyt yrityksissä niin, että korkeakouluista valmistuneet uudet työntekijät on alkuun perehdytettävä ainakin REACH-asetuksen ja luokitusta ja merkintöjä säätelevän CLP-asetuksen velvoitteisiin sekä usein myös lukuisten muiden kemikaalisäädösten vaatimuksiin.

Kemianteollisuus on käynnistänyt hankkeen, jossa pyritään saamaan kemikaaliturvallisuuden ja säädösten edellyttämien arviointimenettelyjen kokonaisuutta osaksi kemian alan korkeakouluopintoja. Opetuskokonaisuutta rakennetaan yhdessä yritysten, yliopistojen ja alan asiantuntijaviranomaisten kanssa. 

Kemikaaliturvallisuuden opintokokonaisuudella pyritään kehittämään opiskelijoiden kemianalan osaamista työelämän vaatimusten mukaiseksi ja parantamaan samalla heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Yritysten lisäksi osaamisesta hyötyvät myös  viranomaiset ja alan palveluntarjoajat.

Eliisa Irpola
DI, Johtava asiantuntija, tuoteturvallisuus

Katso myös
Tiedotteet | 08.04.2021

Ilmasto pelastuu osaamisella − Kuusi hiilineutraaliuteen tarvittavaa strategista kyvykkyyttä ja menestyksen tekijää kemianteollisuudessa

Kannanotot | 26.03.2021

Kemianteollisuuden ja Metsäteollisuuden lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Uutiset | 16.03.2021

Oppilaitosten ja yritysten yhteistyö on ammatillisen koulutuksen keskiössä - tarvitaan joustavia malleja ja rahoitusmahdollisuuksia

Uutiset | 15.03.2021

LUMA-keskus Suomi: StarT-Yleisöäänestys 15.3. - 15.4. – Inspiroidu ja äänestä!

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Viestintä
Mediayhteydet, toimialatieto ja -brändi, Kemianteollisuuden viestintävaliokunta

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi

@AaltonenSusanna