Eliisa Irpola: Kemikaaliturvallisuuden koulutusta korkeakouluihin

Blogit | 10.08.2017

Kemikaaliturvallisuus ja vastuullinen toiminta ovat kemianteollisuuden yritysten toiminnan perusedellytys. Kemikaalien hallinnan lainsäädännölliset vaatimukset ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvaneet merkittävästi ja vaatimustaso nousee yhä.

Kemikaaliturvallisuuden ja lainsäädännön edellyttämien kemikaalien ominaisuuksien arvioinnin ja siitä seuraavien luokitusten ja velvoitteiden opetusta ei ole riittävästi tarjolla. Osaamisen puute on näkynyt yrityksissä niin, että korkeakouluista valmistuneet uudet työntekijät on alkuun perehdytettävä ainakin REACH-asetuksen ja luokitusta ja merkintöjä säätelevän CLP-asetuksen velvoitteisiin sekä usein myös lukuisten muiden kemikaalisäädösten vaatimuksiin.

Kemianteollisuus on käynnistänyt hankkeen, jossa pyritään saamaan kemikaaliturvallisuuden ja säädösten edellyttämien arviointimenettelyjen kokonaisuutta osaksi kemian alan korkeakouluopintoja. Opetuskokonaisuutta rakennetaan yhdessä yritysten, yliopistojen ja alan asiantuntijaviranomaisten kanssa. 

Kemikaaliturvallisuuden opintokokonaisuudella pyritään kehittämään opiskelijoiden kemianalan osaamista työelämän vaatimusten mukaiseksi ja parantamaan samalla heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Yritysten lisäksi osaamisesta hyötyvät myös  viranomaiset ja alan palveluntarjoajat.

Eliisa Irpola
DI, Johtava asiantuntija, tuoteturvallisuus

Katso myös
Blogit | 16.07.2019

Anni Miettunen: LUMA voi olla makeeta

Uutiset | 11.07.2019

Luonnontieteellis-matemaattinen osaaminen nousuun SuomiAreenalla

Blogit | 02.07.2019

Anni Siltanen: Suomi, olet LUMAn tarpeessa

Uutiset | 14.06.2019

SuomiAreenalla pelastetaan maailmaa LU+MA -osaamisella