Carmela Kantor-Aaltonen: Tutkimus ja innovaatiot avaavat tietä kohti hiilineutraalia kemiaa

Blogit | 08.10.2019

Kemianteollisuuden innovaatiosyklit ovat pitkiä, tuotteen matka tutkimuslaboratoriosta kaupalliseksi tuotteeksi kestää 10-20 vuotta. Panostus kemianalan tutkimukseen ja tuotekehitykseen vaatiikin pitkäjänteistä rahoitusta ja riskinottokykyä, jopa innovaatiosyklin loppuvaiheen keksinnöt voivat osoittautua laajamittaisissa pilotoinneissa toimimattomiksi tai liian kalliiksi.

Kemianteollisuus ry julkisti vuoden alussa tavoitteekseen hiilineutraalin kemian vuoteen 2045 mennessä. Kunnianhimoinen tavoite voi toteutua vain, jos sekä julkiset että yritysten tekemät innovaatiopanostukset ovat riittävät. Yritykset investoivat Suomeen, jos toimintaympäristö on kansainvälisesti kilpailukykyinen, tämä edellyttää mm. sujuvaa lupakäytäntöä, suotuisaa verotusta ja riittävä osaamistasoa.

Avainasemassa ovat yritysten ja korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tekemä yhteistyö. Business Finlandin rahoituksen hiipuminen on verottanut tätä yhteistyötä huomattavasti, onneksi hallitus on tehnyt korjausliikkeen ja palauttanut osan tuosta soveltavan tutkimuksen rahoituksesta. Isojen yritysten rooli on tärkeä toimivien innovaatioekosysteemien synnyssä, ne toimivat vetureina ja luovat pohjan pk-yritysten, startupien ja korkeakoulujen kanssa tehtävälle yhteistyölle.

Tänään toista kertaa järjestettävä Kemianteollisuus ry:n Tiedefoorumi pureutuu Hiilineutraali kemia 2045 -tavoitteeseen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan näkökulmasta. Tiedefoorumin puheenvuorot ovat sekä akateemisesta maailmasta että yrityksistä, ja sen tavoitteena on lisätä vuoropuhelua ja verkostoitumista näiden välillä. Työapajatyöskentelystä saadaan toivottua panostusta tulevan Hiilineutraali kemia 2045 -tiekartan rakentamiseen. Tiedefoorumi on avoin kaikille kemianalan tutkijoille, yrityksissä työskenteleville ja sidosryhmille. Odotamme innolla päivän keskusteluja!

Carmela Kantor-Aaltonen
Johtava asiantuntija, Innovaatiot

Katso myös
Uutiset | 09.10.2019

Kiilto tutkii liiman tuottamista ilman raaka-aineista

Uutiset | 09.10.2019

Kemian Nobel litium-ioniakun kehittäjille

Uutiset | 07.10.2019

BioFinland Pitching Competition: opiskelijoilla hyvät valmiudet ja rohkea asenne

Uutiset | 23.09.2019

Biotekniikan teemaviikko 23.-27.9.2019