Paikallisen sopimisen mahdollisuudet kemianteollisuuden työehtosopimuksissa

Paikallinen sopimisen mahdollisuuksia on noin 80 kohdassa niin työntekijöiden kuin toimihenkilöiden työehtosopimuksissa. Myös ylempien toimihenkilöiden osalta sopimismahdollisuuksia on laajasti.

Vuosille 2022-2023 työehtosopimuksissa lisättiin sopimisen mahdollisuuksia edelleen niin määräaikaisesti kuin pysyvämmin ja kehitettiin jo olemassa olevia mahdollisuuksia.

Esimerkkejä määräaikaista joustomahdollisuuksista niin työntekijä- kuin toimihenkilösopimuksissa, joista saatujen kokemusten perusteella arvioidaan syksyllä 2023 työehtosopimusten kehittämistarpeita.

 

Työaikakokeilu

  • Mahdollistetaan työaikakokeilu vuosille 2022 ja 2023
  • Yrityksissä voidaan paikallisesti sopimalla poiketa kaikista työehtosopimuksen 2. luvun työaikamääräyksistä
  • On kuitenkin kaikissa tapauksissa noudatettava työaikalain pakottavaa lainsäädäntöä
  • Työpaikan neuvotteluosapuolet ilmoittautuvat yhdessä kokeiluun ja osallistuvat alkukoulutukseen

 

Työaikapankkikirjaus uudistettu määräajaksi

  • Vuosille 2022 ja 2023 työaikapankkia koskevaa tes-kirjausta on joustavoitettu
  • Seurataan auttaako tämä siihen, että työaikapankeista on kemianteollisuudessa sovittu toistaiseksi vähän

 Näistä ja muista kemianteollisuuden alojen työehtosopimusten paikallisen sopimisen mahdollisuuksista löydät KemiaExtrassa (jäsenille).