Paikallisen sopimisen edistäminen 

Paikallisella sopimisella ja työpaikkatason yhteistyöllä on pitkä historia kemianteollisuudessa. Siitä huolimatta aihe on edelleen ajankohtainen ja sopimisen merkitys ja tarve on kasvanut. Kemianteollisuudessa kokemukset paikallisesta sopimisesta ovat pääsääntöisesti myönteisiä.

 

Sopiminen vaatii harjoittelua ja hyvää neuvottelukulttuuria. Kemianteollisuudessa työehtosopimusneuvotteluosapuolet suhtautuvat sopimiseen positiivisesti. Pakko ei ole sopia, mutta mahdollisuudet kannattaa hyödyntää silloin kuin niihin on tarve.

Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia on lisätty työehtosopimuksiin lähes joka työehtosopimuskierros, koska hyvin tiedetään, että työehtosopimuskirjauksilla ei pystytä ennakoimaan kaikkia työelämän muutostilanteita. Paikallisessa sopimisessa piilee monia hyviä puolia: sen avulla voidaan kehittää toimintatapoja, lisätä joustavuutta ja reagointinopeutta erilaisiin tilanteisiin ja parannetaan mahdollisuuksia vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Lisäksi muutoksiin yhdessä vastaaminen sitouttaa henkilöstöä yhteisiin tavoitteisiin. Sopimisessa on paljon potentiaalia, jota ei ole osattu alan työpaikoilla vielä hyödyntää.

Kemianteollisuuden työehtosopimuksissa vuosille 2023-2024 nostetaan paikallinen sopiminen uudelle tasolle yhdessä Kemianteollisuus ry:n ja sen neuvottelukumppaneiden Teollisuusliiton ja Ammattiliitto Pron kanssa. Tavoite on, että kemianteollisuuden yritykset pärjäävät globaaleilla markkinoilla. Työehtosopimusten sopimisen mahdollisuuksia tulee voida tarvittaessa hyödyntää. Sopiminen ei saa jymähtää erilaisiin esteisiin tai neuvottelukulttuurissa esiintyviin haasteisiin.

Sopimisesta tuloksia

Kemianteollisuus ry, Teollisuusliitto ry ja Ammattiliitto Pro seuraavat yhdessä paikallisen sopimisen edistymistä toimialla erillisellä kyselyllä, joka tehdään alan yrityksille ja luottamusmiehille neljännesvuosittain. Ensimmäinen kysely on toteutettu maaliskuussa 2022. Seuraava tehdään kesäkuussa. Tulokset  löytyvät täältä. 

Paikallinen sopiminen ja liittojen yhteiset toimet

Liitot ovat valmiita antamaan tukensa työpaikkatason yhteistyölle ja paikalliselle sopimiselle seuraavin keinoin:

- Ns. keltainen kortti neuvottelukulttuuriin liittyviin ongelmiin ja paikallisen sopimisen haasteisiin

- Yritystason sparraustunnein, joilla annetaan yrityksen neuvotteluosapuolille tukea yhteistyöhön ja paikalliseen sopimisen valmiuksiin

- Yhteisin alueellisin koulutuksin, joissa kerrotaan kemianteollisuuden työehtosopimusten paikallisen sopimisen mahdollisuuksia ja tarjotaan hyviä käytännön esimerkkejä sopimisesta

- Yhteistyön tasomittauksella, jolla voidaan kartoittaa yhteistyön tilaa yrityksessä, miten eri osapuolet yhteistyön toimivuuden eri osa-alueilla kokevat

- Tarinakilpailulla, jonka avulla laitetaan hyviä esimerkkejä paikallisen sopimisen neuvottelukulttuurista kiertoon

- Määräaikaisella työaikakokeilulla ja aiempaa joustavammalla työaikapankilla, joilla kannustetaan sopimaan paikallisesti uudenlaisia, joustavia, yritystason työaikaratkaisuja, jotka toimivat myös perustana työehtosopimusten kehittämiselle

- Joustavien työaikaratkaisujen suunnitteluun tarkoitetulla työkalulla, jolla löydetään soveltuva työaikaratkaisu kunkin työpaikan tarpeisiin.

- Työaikaoppaan päivityksellä