Lähes satatuhatta työpaikkaa!

Kemianteollisuudella on iso vaikutus suomalaisten hyvinvointiin työpaikkojen, verokertymän ja luodun arvonlisän kautta. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta:

  • 10 kemianteollisuuden työpaikkaa luo 18 työpaikkaa muualle talouteen
  • Kolme kemianteollisuuden työpaikkaa luo 4 työpaikkaa palveluihin
  • Kemianteollisuus luo lähes kymmenen miljardin arvonlisän vuosittain Suomeen
  • Miljardin arvonlisä kemianteollisuudessa luo 0,9 miljardin arvonlisän muille aloille
  • Kemianteollisuus luo yli 3 miljardin verokertymän vuosittain Suomeen

KPMG selvitti keväällä 2017 Kemianteollisuus ry:n toimeksiannosta kemianteollisuuden vaikutuksia Suomen talouteen ja työllisyyteen. Vaikutuksissa on arvioitu sekä jatkuvaa toimintaa että investointeja. Selvitys perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tilastotietoihin ja panos-tuotosmalliin pohjautuvaan arviointiin. Katso raportin yhteenveto tästä: KPMG, Kemianteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa.