Strategia

Kemianteollisuus ry:n strategia linjaa toimintaamme vuosille 2016–2018. Strategiset tavoitteemme ovat: Kemianteollisuudelle suotuisa toimintaympäristö, vetovoimaisena ja vastuullisena tunnettu toimiala sekä ennakoiva ja arvostettu vaikuttaja.

Teemme tämän jäsenpalveluiden, edunvalvonnan ja toimialaviestinnän avulla.

Kemianteollisuus ry:n toiminta-ajatus

Edistämme jäsentemme kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä sekä jäsentemme ja sidosryhmiemme välistä yhteistyötä.

Kemianteollisuus ry:n strategia