Järjestöt

Kemianteollisuus ry:llä on 13 jäsen-, yhteistyö- ja sopimusjärjestöä.

Kasvinsuojeluteollisuus ry
on kasvinsuojeluaineita valmistavan ja maahantuovan teollisuuden yhdistys.
www.kaste.net

Kenkä- ja Nahkateollisuus ry
on kenkä-, nahka- ja laukkuteollisuutta ja näihin liittyvää toimintaa harjoittavien yritysten yhteenliittymä elinkeino- ja työnantajapoliittisissa asioissa.

Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry
on teknokemian alalla – kosmetiikka- ja hygieniatuotteet sekä pesu- ja puhdistusaineet – toimivien teollisuus- ja tuontiyritysten yhteinen elinkeinopoliittinen
edunvalvontajärjestö.
www.kosmetiikkajahygienia.fi

Kultaseppien Työnantajaliitto ry
toimii kultasepänalan työnantajien yhdyssiteenä ja valvoo alan yhteisiä työnantajapoliittisia etuja. Jäsenistöön kuuluu työnantaja-asemassa olevia kultaseppiä ja kultasepänammattia harjoittavia yksityisliikkeiden omistajia.

Kumiteollisuus ry
on kumiteollisuuden ja pääasiassa kumia raaka-aineenaan käyttävien yritysten yhteenliittymä. Edunvalvontatehtäviin kuuluvat sekä elinkeino- että työnantajapoliittiset asiat.
www.kumiteollisuus.fi

Lasikeraaminen teollisuus LT ry
on lasikeraamista teollisuutta sekä erikoistuoteteollisuutta ja näihin liittyvää toimintaa harjoittavien jäsenten yhteenliittymä elinkeino- ja työnantajapoliittisissa asioissa.
www.lasikeraaminen.fi

Lääketeollisuus ry
on Suomessa toimivien lääkeyritysten edunvalvontajärjestö. Jäsenyrityksiä on yli 50, ja mukana on monipuolisesti erikokoisia alan toimijoita.
www.laaketeollisuus.fi

Muoviteollisuus ry
on muovituotteita valmistavien yritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Jäsenyrityksiä on yhteensä yli sata lukuisilta muovituoteteollisuuden erikoisalueilta.
www.muoviteollisuus.fi

Suomen Bioteollisuus ry
on suomalaisen biotekniikkateollisuuden toimialayhteisö. Toiminnassa on mukana noin 60 yritystä kaikilta biotekniikan sovellusalueilta.
www.finbio.net

Veneteollisuuden Työnantajat ry
on työnantajaliitto, jonka tarkoituksena on edistää venealan työnantajien välistä yhteistoimintaa ja valvoa jäsentensä etua työsuhteita koskevissa asioissa.

Väriteollisuusyhdistys ry
on väriteollisuuden yritysten yhteistyöjärjestö. Tehtäväalueena ovat elinkeinopoliittiset kysymykset.
www.variteollisuus.fi 

Ympäristöteollisuus -ja palvelut YTP
on ympäristönhuoltoalalla toimivien yritysten elinkeinopoliittinen järjestö. Liittoon kuuluu lähes 60 jäsenyritystä ympäristönhuollon eri osa-alueilta.
www.ytpliitto.fi

Öljytuote ry
on öljytuotealan työnantajajärjestö.