Carmela Kantor-Aaltonen: Uudistuva kemianteollisuus tarvitsee yhteistyökumppaneita

Blogit | 23.11.2017

Kemianteollisuus on tutkimusintensiivinen teollisuudenala, joka tarvitsee yhteistyökumppaneita uuden liiketoiminnan luomiseen. Olkoon kyse kiertotalouden ratkaisuista, ympäristöystävällisistä palonestoaineista tai markkinoille tulevista uusista lääkkeistä, hyvin toimiva kumppanuusverkosto on kaiken perusta.

Innovaatioiden synnyttämiseen tarvitaan yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa tehtävää korkeatasoista perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tiiviimpi yhteistyö korkeakoulujen ja yritysten kanssa edesauttaa keksintöjen kaupallistamista ja tutkimuksen hyödyntämistä.

Isot yritykset toimivat vetureina innovaatioekosysteemeissä, jotka koostuvat pienistä start-upeista, kasvuyrityksistä sekä korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksista toimivista tutkimusryhmistä. Toimivassa ekosysteemissä isot yritykset voivat hyödyntää pienten yritysten teknologiaosaamista ja palveluja ja pienet yritykset saavat hyvän kasvualustan toiminnalleen.

Julkisen innovaatiorahoituksen tulisi tukea ja kannustaa teollisten ekosysteemien syntyä ja kasvua, jotta paras mahdollinen osaaminen saadaan keskitettyä, eikä rahoitus pirstaloidu liikaa pieniin yksiköihin, jotka eivät pärjää kansainvälisessä kilpailussa. Pienten yritysten teknologioiden pilotointiin ja skaalaukseen tulisi myös panostaa, hyvät innovaatiot ja kehityshankkeet jäävät usein hyödyntämättä, kun start-upien kasvuvaiheeseen ei löydy rahoitusta.

Suomessa on vahvoja jo olemassa olevia teollisia ekosysteemejä kemianalalla, joita tulisi edelleen kehittää, tästä esimerkkinä on mm. Kokkolan teollisuuskylä, jossa on toimiva yhteistyö isojen yritysten, korkeakoulujen sekä pk-yritysten kanssa. On tärkeätä myös tunnistaa ja uusien painopistealojen kuten kiertotalouden, energiateknologian ja terveysteknologian ympärille muodostuvia osaamiskeskittymiä ja kohdistaa niihin julkista innovaatiorahoitusta.

Carmela Kantor-Aaltonen
Johtava asiantuntija, Innovaatiot

Katso myös
Uutiset | 30.11.2017

FIT Biotechin HIV-hoidolle patenttisuoja Yhdysvalloissa

Uutiset | 30.11.2017

Tohtori Jaakko Koivistolle Gustaf Kompan palkinto Suomen parhaasta kemian alan väitöskirjasta

Uutiset | 07.11.2017

Johanna Ivaskalle A.I. Virtanen -palkinto

Blogit | 20.10.2017

Oli ilo toimia kemianteollisuuden innovaatioiden taustatukena

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Vaikuttaminen
KTM, VTK

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi