Tuotteen jalan- ja kädenjäljet

Erilaiset jalanjäljen ovat arviointimittareita, joissa tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikaiset päästöt lasketaan yhteen. Jalanjäljet auttavat kemianteollisuuden yrityksiä arvioimaan oman tuotantonsa ja tuotteiden vastuullisuutta.

Jalanjälkilaskelmat tuottavat myös asiakas- ja muussa sidosryhmäviestinnässä tarvittavaa informaatiota. Tunnetuin jalanjälkilaskenta tällä hetkellä on hiilijalanjälki. Suomalaisen kemianteollisuuden Responsible Care -indikaattoritietojen pohjalta laskettu tuotannon hiilijalanjälki on nykytasolla hieman yli 210 gCO2e/kg, kun se vuonna 1999 oli yli 300 gCO2e/kg.

Arvioimisessa sovelletaan elinkaariarvioinnin metodologiaa, mutta tarkastellaan vain yhtä ympäristövaikutusluokkaa eli ilmastonmuutosta. Kansainvälisesti standardisoituja metodologioita on kehitetty toistaiseksi hiili- ja vesijalanjälkien arviointiin. Kemianteollisuuden yritykset hyödyntävät näitä metodologioita esimerkiksi arvioidessaan eri tuotteidensa elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä.

Hieman uudempi käsite on kädenjälki, joka kuvaa yritysten tuottamien ratkaisujen päästövähennysvaikutusta käyttäjälle. Kun hiilijalanjälki katsoo päästömääriä, hiilikädenjälki kertoo sen, kuinka paljon käyttämällä vaikkapa tiettyä kemianteollisuuden tuotetta asiakkaan päästöt vähenevät. Monet kemianteollisuuden valmistamat tuotteet ovat luonteeltaan sellaisia, joilla on huomattava kädenjälki. Kädenjäljen laskentametodologia on vasta kehitteillä ja tässä työssä kemianteollisuuden yritykset ovat vahvasti mukana.

Alexandra Peth
Asiantuntija, Innovaatiot ja rahoitus
Kestävä rahoitus, innovaatiopolitiikka

+358 43 825 9505

alexandra.peth­@kemianteollisuus.fi

@alexandrapeth