Kemikaaliturvallisuus

Kemikaaliturvallisuus tarkoittaa tuotteiden turvallista ja oikeanlaista käyttöä. Kemianteollisuuden tuotteiden käyttäjien, niin teollisuuden, ammattikäyttäjien kuin kuluttajienkin tärkeä tehtävä on perehtyä tuotteen käyttöohjeisiin ja noudattaa niitä.  

EU:n kattavan ja vaativan kemikaalilainsäädännön ja yritysten tuotevastuuohjelmien seurauksena kemiallisista aineista on saatavilla paljon tietoa ja niiden turvallisuus ja turvallisen käytön ohjeistamiseen on markkinoilla olon edellytys. Lainsäädännöllä on luotu minimitaso, joka takaa markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuuden ja viranomaiset valvovat koko valmistus- ja jakeluketjua näiden vaatimusten toteutumisen varmistamiseksi EU:ssa. Kemiallisten tuotteiden aineosat on testattu terveyden ja ympäristön kannalta tärkeiden ominaisuuksien osalta ja mikäli tulosten perusteella tarvitaan varotoimia, sitä varten on ohjeistusta tuotteen pakkauksessa.   

Kemikaalien osalta kuluttajan ei tarvitse kaupassa tehdä riskinarviointia, markkinoille ei saa olla tuotteita, joiden turvallisuusasiat on laiminlyöty. Kaikkia kemikaaleja on kotitaloudessa kuitenkin säilytettävä lasten ulottumattomissa. Kemikaalit on myös säilytettävä omissa myyntipakkauksissaan, joissa on käyttöä ja turvallisuutta koskevia ohjeita. Niitä ei tule kaataa esim. virvoitusjuomapulloihin tilansäästösyistä. Vaikka innovaatioita kannustetaan yritystoiminnassa, on kuluttajan pidättäydyttävä kodin kemikaalien uusien käyttökohteiden etsimisestä. Kemikaalia saa käyttää vain valmistajan ohjeiden mukaan.

Kemikaaliturvallisuus on kemianteollisuuden, viranomaisten ja kuluttajien yhteinen tavoite.

Eliisa Irpola
Johtava asiantuntija, Tuoteturvallisuus
Tuote- ja kemikaaliturvallisuus, REACH-asetuksen toimeenpano, työsuojelu (HTP), Väriteollisuusyhdistys

+358 40 539 2556

eliisa.irpola­@kemianteollisuus.fi

@EliisaIrpola