Työturvallisuus

Kemianteollisuus on mukana yritysten kanssa rakentamassa hyvää elämää – sellaista, jossa on turvallista työskennellä, työ on tuottavaa ja henkilöstö voi hyvin.

Kehitämme yritysten avainhenkilöiden osaamista ja tarjoamme työvälineitä työyhteisöjen toiminnan kehittämiseen ja työpaikkojen eri osapuolten välisen yhteistyön parantamiseen. Hallinnoimme yhdessä muiden työmarkkinajärjestöjen kanssa Työturvallisuuskeskus TTK:ta, jonka tehtävänä tukea työpaikkojen työsuojelu- ja työhyvinvointityötä. TTK:n toimialakunnissa huomiomme oman alamme tarpeet turvallisen ja terveellisen työympäristön sekä toimivan työyhteisön rakentamisessa.

TTK:n kemianteollisuuden toimialakunnan hankkeiksi vuonna 2017 on valittu:

Sisäisen motivaation ja aktiivisen työtyytyväisyyden kehittäminen kemianteollisuuden työpaikoilla

  • Tavoitteena on tuottaa julkaisu Sisäisen motivaation ja aktiivisen työtyytyväisyyden kehittäminen kemianteollisuuden työpaikoilla -projektin tuloksista. Julkaisu tulee toimimaan välineenä projektin tulosten levityksessä sekä sisäisen motivaation merkitystä koskevan ymmärryksen lisäämisessä eri teollisuusaloille.

 Sähköinen työhyvinvoinnin itsearviointimalli työpaikoille

  • Tavoitteena on muokata Kemianteollisuuden työalatoimikunnan TTK:n sivuilla julkaisemasta Työhyvinvoinnin itsearviointimallista sähköinen työkalu.
  • Kysely on helppokäyttöinen suoritustason mittari, joka auttaa ymmärtämään, mitä laadukkailta työhyvinvointiohjelmilta odotetaan. Se auttaa työpaikkoja tunnistamaan hyvinvointiohjelmiensa tärkeimmät kehittämiskohteet ja seuraamaan omaa suoritustasoaan esimerkiksi vuosittaisten arviointi- ja kehitysprosessien avulla, keskittyy ennakoivien ohjelmien vaikuttavuuden mittaamiseen, mahdollistaa laajassa organisaatiossa eri toimipaikkojen välisen vertailun ja huomioi myös työturvallisuuden, työhygienian ja tuottavuuden osa-alueita.

 Kemianteollisuuden oppilaitoshanke 2017

  • Tavoitteena on auttaa oppilaitoksia arvioimaan ja kehittämään työsuojeluopetustaan ja siten tuottaa entistä työsuojeluosaavampia oppilaita työelämään sekä tutustuttaa oppilaitokset TTK:n koulutus- ja materiaalitarjontaan.