Turvallisuuden kummiverkostot

Kummiverkostot ovat kemianteollisuuden yritysten oppimisverkostoja, jossa jaetaan hyviä käytäntöjä ja kokemuksia sekä tunnistetaan yhteisiä kehityskohteita.

Vuosittain järjestetään verkostojen yhteisiä teematapaamisia. Aiheina ovat olleet palvelutoimittajaturvallisuus, muutoksenhallinta ja viimeisimmäksi prosessiturvallisuuden mittaaminen. Kummiverkostoissa on löytynyt paljon jaettavaa - hyviä käytäntöjä ja kokemuksia. Kukin verkosto valitsee omat vuosittaiset teemansa tarpeiden mukaan.

Käynnissä on kuusi verkostoa - Oulussa, Haminassa, Kilpilahdessa sekä Varsinais-Suomessa ja väriteollisuuden ja kumiteollisuuden toimialaverkosto. Mukana on yhteensä 36 yritystä.