Tuotannon turvallisuus

Kemianteollisuuden tavoitteena on tuotannon turvallisuuden jatkuva kehittäminen.

Viidennes Responsible Care -ohjelmassa mukana olevista yrityksistä ovat saavuttaneet nolla-tapaturmaa tavoitteen. Tuotannon turvallisuutta kehitetään yritysten yhteisissä turvallisuuden kummiverkostoissa. Mukana on alueellisia ja toimialoittaisia verkostoja, joissa tartutaan turvallisuuden ajankohtaisiin teemoihin ja jaetaan hyviä käytäntöjä. Tuotannon turvallisuuteen kuuluu oleellisesti myös prosessiturvallisuus. Tämä osa-alue on nostettu jälleen kehitystyön fokukseen työturvallisuuden rinnalle. Yhteiset ja yrityskohtaiset mittarit ovat kehitteillä ja kokemukset jaossa.