Materiaalitehokkuuden kehittäminen

Materiaalitehokkuus on kilpailukykyisten tuotteiden ja palvelujen aikaansaamista pienenevin materiaalipanoksin siten että haitalliset vaikutukset vähenevät elinkaaren aikana.

Kemianteollisuus ry tukee jäsenyritystensä materiaalitehokkuuden parantamista yhteistyössä Motiva Oy:n kanssa. Olemme mukana parhaillaan kehitteillä olevien materiaalitehokkuussopimusten kehitystyössä. Sopimustoimintaa kehittävien tahojen yhteinen visio on, että vapaaehtoisella sopimustoiminnalla elinkeinoelämä, julkinen sektori ja muut toimijat mahdollistavat yhteistyössä materiaalitehokkuuden edistymisen ja uusien ratkaisujen luomisen yritysten arvoketjuissa.

Materiaalitehokkuuden merkitys yritysten toiminnassa korostuuu koko ajan enemmän. Tuloksia materiaalitehokkuuden parantamisesta voit lukea esimerkiksi yhteistyökumppanimme Motivan verkkosivuilta.