Materiaali- ja energiatehokkuus

Ihmiset tarvitsevat luonnonvaroja ravinnon, energian ja tuotteiden valmistamiseen. Kemianteollisuudessa käytetyt materiaalit ja energia pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti.

Materiaalitehokkuus tarkoittaa materiaalien hyödyntämistä siten, että hukkaa tulisi mahdollisimman vähän koko elinkaaren aikana, kuitenkaan vaarantamatta tuotteiden tai palveluiden kilpailukykyä ja laatua. Osana kemianteollisuuden yhteistä Responsible Care -vastuullisuusohjelmaa seurataan toimialan materiaalitehokkuuden kehittymistä. Kemianteollisuus onkin ensimmäisenä toimialana luonut toimialakohtaiset mittarit materiaalitehokkuuden seurantaan.

Energiatehokkuus puolestaan tarkoittaa energian vähentämistä tai parempaa tehokkuutta samalla energiamäärällä. Kemianteollisuudessa energiatehokkuutta edistetään erilaisin keinoin kuten esimerkiksi energiakatselmusten avulla. Energiatehokkuus on kemianteollisuudessa parantunut yli 20 % siitä lähtien, kun sen kehittymistä on systemaattisesti seurattu vuodesta 1995 lähtien osana Responsible Care -ohjelmaa.

Materiaali- ja energiatehokas toiminta parantaa yritysten kilpailukykyä, vähentää ympäristövaikutuksia ja turvaa luonnonvarojen riittävyyttä. Tällä hetkellä luonnonvarat kuitenkin kuluvat nopeammin kuin ne ehtivät uusiutua ja siksi materiaalin ja energian säästämisen menetelmät ovat tulleet tärkeäksi osaksi kemianteollisuuden liiketoimintaa.

Katso myös
Uutiset | 12.06.2020

Vuoden 2020 Energianerokas -kilpailu aukeaa 10.8. - valmistaudu syksyn hakuun nyt

Uutiset | 16.05.2019

Hyvää valon päivää!

Uutiset | 09.01.2019

Kiilto otti ison harppauksen energiatehokkuudessa

Uutiset | 28.11.2018

Finnfeeds pudotti energiankulutustaan kolmanneksen uudella haihdutusmenetelmällä