Tiekartta kohti hiilineutraalia kemianteollisuutta

Olemme selvittäneet, miten pääsemme tavoitteeseemme. Osa työtä on selvitys tarvittavista teknologioista, eli tiekartta hiilineutraalisuuteen. Selvitys on kaksivaiheinen. Tammikuussa 2020 julkaistu vaihe 1 sisältää kattavan analyysin Suomen kemianteollisuuden lähtötilanteesta ja erilaisista mahdollisista teknologioista päästöjen vähentämiseen. Työ on rakennettu kolmen eri skenaarion ympärille. Skenaarioissa on tarkasteltu mm. energiantarpeita, teknologisten ratkaisujen kypsyyttä ja kannattavuutta sekä investointitarpeita.  

Keväällä 2020 julkaistussa tiekartassa mukaan skenaarioihin otettiin energia- ja prosessipäästöjen lisäksi kemianteollisuuden raaka-ainevirrat ja niiden hiilijalanjälki. Samalla selvitettiin Suomen kemianteollisuuden tuotteiden vientipotentiaalia ja kädenjälkeä, eli tuotteen, prosessin tai palvelun ilmastohyötyjä. Lopputuloksena luotiin yhdessä jäsenyritysten kanssa työkalupakki päästöjen vähentämiseksi, joka viitoittaa tietä kohti hiilineutraalisuutta kemianteollisuuden eri alojen näkökulmasta. 

Tiivistelmä kemianteollisuuden tiekartasta hiilineutraalisuuteen

Kemianteollisuuden tiekartta hiilineutraalisuuteen (sisältää vaiheet 1 ja 2 sekä tiivistelmän)

Kemianteollisuuden tiekartta hiilineutraalisuuteen (sisältää vaiheet 1 ja 2, ei tiivistelmää)