Moderni yhteiskunta tarvitsee turvallisesti käytettäviä kemikaaleja

Uutiset | 24.01.2019

Koko Euroopan laajuinen Terveellinen työ –Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät -kampanja vahvistaa kemikaaliturvallisuutta ja kemikaalien tunnistamista ja hallitsemista. Johtaja Liisa Hakala sosiaali- ja terveysministeriöstä korostaa, että turvallisesti käytettäviä kemikaaleja tarvitaan modernissa yhteiskunnassa.

- On tärkeää, että työpaikoilla kemikaaleja osataan käyttää oikein ja turvallisesti. Kaikista työssä käytettävistä kemikaaleista tulee olla tiedossa turvallisen käytön tavat. Työpaikoilla kemialliset tekijät ovat käytössä olevia kemikaaleja, esimerkiksi liuotinaineita tai työssä prosessien yhteydessä syntyviä pölyjä ja höyryjä.

- Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) ja sosiaali- ja terveysministeriön yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa toteuttaman kampanjan tarkoitus on tiedottaa kemiallisten tekijöiden aiheuttamista riskeistä työpaikalla ja edistää riskien ehkäisyn kulttuuria ja tuoda esille hyviä käytäntöjä. Kampanja toteutetaan vuosina 2018-2019.

Terveellinen työ-kampanja

Katso myös
Uutiset | 19.02.2019

Suomessa turvallisuusosaaminen hyvällä tasolla - aina myös parannettavaa

Uutiset | 06.02.2019

Kemikaaliturvallisuus kehittyy jakamalla tietoa

Uutiset | 14.01.2019

Kiillolla turvallisuus menee kaiken edelle

Uutiset | 09.01.2019

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto 2019 – hakuaika nyt

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Vaikuttaminen
KTM, VTK

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi