Millennium Youth Prize - nuorten ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin

Uutiset | 26.08.2019

Kan­sain­vä­li­nen Mil­len­ni­um Tech­nol­o­gy Prize eli Mil­len­ni­um-teknolo­gia­palk­in­to etsii elämää paran­tavia inno­vaa­tioi­ta. Tämän inspiroimina Aal­to-yliopis­to ja Tekni­ikan Akatemia TAF jär­jestävät oman kil­pailun alle 19-vuotiaille inno­vaat­to- r­eille.

Millennium Youth Prizessa Aal­to-yliopis­ton pro­fes­sorit anta­vat nuorten selvitet­täviksi neljä globaalia kestävän kehi­tyk­sen haastet­ta eloku­us­sa. Kil­pailutöis­sä esitetään uusia toteut­tamiskelpoisia ratkaisu­ja näi­hin haasteisi­in.

Työt voi lähet­tää kir­jal­lisi­na selvi­tyksinä, videoina, pro­to­tyyppeinä tai niiden yhdis­telminä. Arvioin­tikri­teere­inä ovat tieteel­lisyys, mieliku­vi­tuk­sel­lisu­us, luovu­us, inno­vati­ivi­su­us ja toteut­tamiskelpoisu­us.

Ensimmäisen palkinnon suuruus on 5 000 euroa, toisen 3 000 euroa ja kolmannen 2 000 euroa.

Kilpailun ikäraja on 19 vuotta. Loppusyksystä järjestetään nuorille työpaja haasteiden antajien opastuksella. Kilpailutyöt tulee lähettää maaliskuun 2020 loppuun mennessä. Tarkemmat ohjeet ja linkki julkaistaan vuoden 2020 alussa.

Final­is­tit val­it­see Aal­to-yliopis­ton ja Tekni­ikan Akatemi­an TAFin koost­a­ma asiantun­ti­jaraati.

Kilpailun finaali ja palkintojenjako ovat 27.5.2020 Millennium Teknologiapalkinto -seminaarin yhteydessä Aal­to-yliopis­ton Otaniemen kam­puk­sel­la Espoos­sa.

Lisätiedot

Aalto-yliopisto, Veli-Matti Ikävalko, veli-matti.ikavalko@aalto.fi

https://www.aalto.fi/fi/uutiset/millennium-youth-prize-tulee-jalleen

Katso myös
Uutiset | 20.09.2019

Neste avaa toimiston Shanghaissa ja aloittaa uusiutuvien raaka-aineiden hankinnan Kiinassa

Uutiset | 09.09.2019

Lassila & Tikanoja harppaa Muovinaattorilla muovienkierrätyksen kärkeen

Uutiset | 13.08.2019

SuomiAreenan yhteisosasto lahjoittaa rahat Me-talo Porille nuorten LU+MA-osaamisen kehittämiseen

Uutiset | 06.08.2019

Jätevesijärjestelmät kuntoon lokakuun loppuun mennessä - ohjeet kampanjasivulta