Kemianteollisuuden työturvallisuudessa hyvää kehitystä

Uutiset | 22.05.2018

Kemianteollisuudessa työturvallisuuden voimakas kehittäminen tuottaa pitkällä aikavälillä hyvää tulosta. Responsible Care –vastuullisuusohjelmassa mukana olevissa yrityksissä tapahtui 5 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti vuonna 2017. Vuodesta 1988 tapaturmat ovat vähentyneet 88 prosenttia.

Työtapaturmilla tarkoitetaan henkilöstölle tapahtuneita onnettomuuksia, joista on aiheutunut tapaturman tapahtumispäivän lisäksi vähintään kolmen päivän poissaolo työstä. 

Kemianteollisuuden vastuullissusohjelmassa Responsible Care mukana olevissa yrityksissä tapahtui 5,0 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden (LTI3) vuonna 2017. Tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti  laski lähes 18 % vuodesta 2016. Vertailuvuodesta 1988 tapaturmataajuus on laskenut peräti 88 %.

Turvallisuusosaaminen on tärkeä osa kemianteollisuuden henkilöstön ammattitaitoa. Responsible Care -ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä järjestetään lähes 3 000 ympäristö-, terveys- ja turvallisuusaiheista koulutustilaisuutta vuosittain. 

Responsible Care -ohjelman yritykset ja yhteistyöjärjestöt, Opetushallitus ja Työturvallisuuskeskus ovat käynnistäneet yhteistyön, jossa nostetaan esille turvallisuuskulttuurin ja -osaamisen merkitystä etenkin ammatillisessa koulutuksessa. Pitkän aikavälin tavoite on luoda oppilaitosten ja yritysten turvallisuuskumppanuuksia, jotka perustuvat jatkuvaan turvallisuusosaamisen kehittämiseen. 

Lue lisää Responsible Care-ohjelman tuloksista 2017 ja turvallisuusosaamisen kehittämisestä kemianteollisuudessa. 

Katso myös
Uutiset | 06.11.2018

Neste ja Clariant yhteistyöhön vastuullisissa ratkaisuissa

Uutiset | 13.09.2018

Gasum jatkaa kulttuurin ja nuorten liikunnan ja urheilun tukemista

Uutiset | 13.09.2018

Neste jälleen kerran Dow Jonesin vastuullisimpien yritysten listalla

Uutiset | 17.08.2018

Turvallisuusosaaminen SuomiAreenalla – hyvän yhteistyön tulos

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Vaikuttaminen
KTM, VTK

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi