Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta hallituksen esityksesi laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Kannanotot | 10.06.2016

Lausunto YM008:00/2015 annettu ympäristöministeriölle 3.6.2016

Kemianteollisuudelle luvituksen sujuvoittaminen on tärkeä kilpailukykyyn ja investointeihin vaikuttava kysymys. Kemianteollisuuden mielestä, sujuvoittaminen ja menettelyjen yhteensovittaminen ei toteudu ehdotetulla lakiluonnoksella. Kemianteollisuuden mielestä jatkovalmistelu tulisi tehdä perusteellisesti ja hyödyntää direktiivin toimeenpanoon käytössä ole aika tehokkaasti.

Ympäristöministeriö on pyytänyt Kemianteollisuus ry:n lausuntoa luonnoksesta laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja laeiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Ehdotuksella ajanmukaistettaisiin vuodesta 1994 voimassa ollut laki vastaamaan direktiivin muutoksia. Samalla oli määrä tehdä ehdotuksia menettelyn sujuvoittamiseksi. 

Esityksen on tehnyt työryhmä, jonka tehtävänä oli saattaa täytäntöön direktiivin muutokset. Toisena tehtävän oli valmistella ehdotukset YVA-menettelyn yhteensovittamiseksi kaavoitukseen ja ympäristöä koskeviin lupamenettelyihin.

Kemianteollisuudelle luvituksen sujuvoittaminen on tärkeä kilpailukykyyn ja investointeihin vaikuttava kysymys. Kemianteollisuuden mielestä, sujuvoittaminen ja menettelyjen yhteensovittaminen ei toteudu ehdotetulla lakiluonnoksella.

Luonnoksessa kaavaan sovittamiseen esitetyt vaihtoehdot eivät poista erillisten ja päällekkäisten arviointien ongelmaa. Eikä esityksessä ole lainkaan tarkasteltu YVA-arvioinnin ja lupamenettelyjen yhteensovittamista.

Kemianteollisuuden mielestä jatkovalmistelu tulisi tehdä perusteellisesti ja hyödyntää direktiivin toimeenpanoon käytössä ole aika tehokkaasti. Tällöin voitaisiin yhteensovittamisen lisäksi tarkastella myös itse vaikutusten arviointia ja sen kehittämistä. Elinkeinoelämän keskusliiton lausuntoon on koottu näitä ehdotuksia ja kemianteollisuus tukee niiden tarkastelua.

 

Kunnioittaen

KEMIANTEOLLISUUS RY

 

Juha Pyötsiä

Johtaja, Vastuullisuus

Katso myös
Uutiset | 04.01.2017

Helsingin kaupungin asuntojen kaasuliesiin Gasumin biokaasua

Uutiset | 29.12.2016

Uudet energiatehokkuussopimukset 2017–2025 käyntiin vuodenvaihteessa

Uutiset | 22.12.2016

Nesteelle energiakilpailussa biopolttoainealan johtavan toimijan palkinto

Blogit | 30.11.2016

Sami Nikander: Komission energian talvipaketissa lämmittäviä ja hyytäviä elementtejä