Kannanotot

Löytyi 9 artikkelia

Kannanotot | 29.05.2023

Kemianteollisuuden lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin hiilirajamekanismiasetuksen toimeenpanosta ja Tullin halinnnosta annetun lain muuttamiseksi

Kannanotot | 12.05.2023

Kemianteollisuuden lausunto 11.5.2023: Ympäristöministeriön asetus vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta

Kannanotot | 14.03.2023

Have your say 14.3.2023: Urban Wastewater Treatment Directive

Kannanotot | 22.02.2023

Kemianteollisuuden lausunto Euroopan komissiolle: answer on public consultation on the past, present and future of European Research & Innovation Framework programmes 2014-2027

Kannanotot | 21.02.2023

Kemianteollisuus ry:n lausunto 21.2.2023 koskien Valtioneuvoston kirjelmää eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdyskuntajätevesien käsittelystä (uudelleenlaadittu teksti)

Kannanotot | 03.02.2023

Kemianteollisuuden lausunto 3.2.2023 koskien luonnosta U-kirjeeksi koskien ehdotusta yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistamiseksi

Kannanotot | 27.01.2023

Kemianteollisuuden kommentti 27.1.2023: Kansallinen biodiversiteettistrategia

Kannanotot | 25.01.2023

Lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023-2027

Kannanotot | 20.01.2023

Lausunto Parlamentaarisen TKI -työryhmän Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen käyttöä koskevaan monivuotiseen suunnitelmaan