Kannanotot

Löytyi 15 artikkelia

Kannanotot | 14.12.2020

Kemianteollisuuden lausunto: luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021-2024

Kannanotot | 03.11.2020

Kemianteollisuuden lausunto, hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Kannanotot | 21.09.2020

Kumiteollisuus ry:n ja Muoviteollisuus ry:n lausunto luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista

Kannanotot | 21.09.2020

Kemianteollisuus ry:n ja Teknologiateollisuus ry:n lausunto luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista

Kannanotot | 10.09.2020

Kemianteollisuus ry:n lausunto hallituksen esityksestä laeiksi kemikaalilain sekä kosmeettisista valmisteista annetun lain 16 ja 20 §:n muuttamisesta

Kannanotot | 31.08.2020

Kemianteollisuuden lausunto: hallituksen esitys laiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä

Kannanotot | 25.08.2020

Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kannanotot | 07.08.2020

Kemianteollisuuden lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamiseksi

Kannanotot | 05.08.2020

Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi aerosolilaiksi

Kannanotot | 26.06.2020

Kemianteollisuuden muistio TEM:ille päästökauppakautta 2021-2030 koskevien komission päästöjen tarkkailuasetuksen 2018/2066 (MRR) muutoksesta

Kannanotot | 08.06.2020

Kemianteollisuuden lausunto EU:n vetystrategian konsultaatioprosessiin (ENG)

Kannanotot | 07.06.2020

Kemianteollisuuden lausunto EU:n energiajärjestelmän integraation konsultaatioprosessiin (ENG)

Kannanotot | 02.06.2020

Vientiliittojen Kemian-, Metsä- ja Teknologiateollisuuden lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kannanotot | 02.06.2020

Kemianteollisuus ry:n lausunto jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Kannanotot | 24.03.2020

Kemianteollisuuden lausunto: Päästökauppaa koskevat valtiontuen suuntaviivat vuoden 2020 jälkeen