Kannanotot

Löytyi 20 artikkelia

Kannanotot | 28.11.2017

Kemianteollisuuden lausunto kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä valtioneuvoston avustuksesta

Kannanotot | 27.11.2017

Kemianteollisuuden lausunto kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä valtioneuvoston avustuksesta

Kannanotot | 27.11.2017

Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta

Kannanotot | 17.10.2017

Kemianteollisuuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Kannanotot | 13.10.2017

Kemianteollisuus ry:n näkemyksiä yritystukien uudistamiseen

Kannanotot | 13.09.2017

Kemianteollisuuden lausunto Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 (YM15/400/2017)

Kannanotot | 24.08.2017

Kemianteollisuuden luonnos verohallinnon ohjeeksi polttoaineiden verottomuudesta

Kannanotot | 15.08.2017

Kemianteollisuuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Kannanotot | 11.08.2017

Kemianteollisuuden lausunto Göteborgin pöytäkirjan muutosten hyväksymisestä

Kannanotot | 21.06.2017

Kemianteollisuuden lausunto: Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista

Kannanotot | 06.06.2017

Kemianteollisuuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 39/2017 vp)

Kannanotot | 07.04.2017

Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta

Kannanotot | 07.04.2017

Kemianteollisuuden lausunto hallituksen esitysluonnokseen maakaasumarkkinoita koskevista laeista

Kannanotot | 05.04.2017

Kemianteollisuuden lausunto prosessiteollisuuden ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

Kannanotot | 23.03.2017

Kemianteollisuuden lausunto HE-luonnoksesta eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisesta

Kannanotot | 23.03.2017

Kemianteollisuuden lausunto HE-luonnoksesta ympästönsuojelulain ja jätelain muuttamiseksi

Kannanotot | 24.02.2017

Kemianteollisuuden lausunto Suomen ja Venäjän välisen tieliikennesopimuksen muuttamisesta

Kannanotot | 22.02.2017

Lausunto uusiutuvan energian direktiivistä talousvaliokunnalle

Kannanotot | 14.02.2017

Kemianteollisuuden jäsenesitys Tukes-Luova-yhteistyön järjestämistä selvittävään työryhmään

Kannanotot | 14.02.2017

Kemianteollisuuden lausunto ADR-erillissopimuksesta M304