Kannanotot

Löytyi 18 artikkelia

Kannanotot | 19.12.2016

Kemianteollisuuden lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kannanotot | 12.10.2016

Kemianteollisuuden lausunto: Hallituksen esitys ilmastonmuutosta koskevan Pariisin sopimuksen hyväksymisestä

Kannanotot | 28.09.2016

Kemianteollisuuden lausunto: Hallituksen esitys laiksi päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoimisesta

Kannanotot | 27.09.2016

Kemianteollisuuden lausunto: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (taakanjakoasetus)

Kannanotot | 20.09.2016

Vientiteollisuuden yhteinen kirje kansanedustajille 20.9.2016

Kannanotot | 13.09.2016

Kemianteollisuuden lausunto: Sinisen biotalouden kansallinen kehittämissuunnitelma - Kasvua vesiosaamisesta ja vesiluontovarojen kestävästä hyödyntämisestä

Kannanotot | 30.08.2016

Vientiliitot: Tutkimukseen ja koulutukseen on sijoitettava - ei leikattava

Kannanotot | 30.08.2016

Kemianteollisuus ry:n lausunto Yhden luukun toteuttaminen ympäristöasioissa -raportista

Kannanotot | 10.08.2016

Kemianteollisuus ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta

Kannanotot | 10.06.2016

Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta hallituksen esityksesi laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Kannanotot | 06.06.2016

Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensaatiosta

Kannanotot | 14.03.2016

Kemianteollisuuden lausunto ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen kolmannen vaiheen ehdotuksista

Kannanotot | 04.03.2016

Kemianteollisuuden lausunto Maakaasumarkkinalakityöryhmän raportista

Kannanotot | 24.02.2016

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kemikaalilain muuttamisesta

Kannanotot | 16.02.2016

Kemianteollisuuden lausunto ulkoisen pelastussuunnitelman laatimisohjeesta

Kannanotot | 03.02.2016

Lausunto: Asetusluonnos vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta ja SYKEn esityksestä pohjavesille asetettujen ympäristölaatunormien muuttamisesta

Kannanotot | 28.01.2016

Kemia-Suomi-hankkeen selvitysmiehen raportista hyvä pohja kemian osaamisen kehittämiseen

Kannanotot | 22.01.2016

Kemianteollisuuden lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi painelaitelaiksi