Kannanotot

Löytyi 16 artikkelia

Kannanotot | 23.11.2015

Kemianteollisuuden lausunto Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksesta Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista

Kannanotot | 12.10.2015

Kemianteollisuus ry:n lausunto ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliuudistuksesta

Kannanotot | 15.09.2015

Kemianteollisuuden lausunto jätteiden vaaraominaisuuksien arviointi -oppaasta

Kannanotot | 24.08.2015

Kemianteollisuuden lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Kannanotot | 03.07.2015

Kemianteollisuus ry:n lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Kannanotot | 05.06.2015

Kemianteollisuus ry:n lausunto määräysluonnoksista vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä ja rautatiellä

Kannanotot | 28.05.2015

Kemianteollisuuden lausunto ehdotuksesta teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinnoksi

Kannanotot | 12.05.2015

Kiertotalousviestit hallitusohjelmaan

Kannanotot | 07.05.2015

Kemianteollisuus ry:n lausunto ehdotuksesta lukion opetussuunnitelman perusteiksi

Kannanotot | 05.05.2015

Kemianteollisuus ry:n lausunto Ympäristömenettelyjen sujuvoittaminen ja tehostaminen -raportista.

Kannanotot | 27.04.2015

Biotalousviestit hallitusohjelmaan

Kannanotot | 27.03.2015

Kemianteollisuus ry:n lausunto räjähteiden valmistukseen, käsittelyyn ja varastointiin liittyvistä asetuksista

Kannanotot | 24.03.2015

Myös Suomessa tarvitaan päästökauppakompensaatiota

Kannanotot | 05.03.2015

Kemianteollisuus ry:n lausunto kemikaaliturvallisuuslakiin liittyvistä asetuksista

Kannanotot | 10.02.2015

Kemianteollisuus ry:n lausunto prioriteettiaineista

Kannanotot | 05.01.2015

Kemianteollisuus pitää tärkeänä päästökauppakompensaation käyttöönottoa seuraavan hallituskauden kuluessa