Uutishuone

Löytyi 211 artikkelia

Sivu 1 / 11

Tiedotteet | 02.12.2021

EU:n kemikaalilainsäädännön uudistusten vaikutuksia arvioitu

Uutiset | 01.12.2021

Kutsu: Kemianteollisuuden TKI-selvityksen mukaan Suomi on jäänyt pahasti jälkeen verrokkimaista, ilmastotavoitteet uhattuna - 3.12.2021 klo 9

Uutiset | 25.11.2021

Puheenjohtajana jatkava Salla Roni-Poranen: Kemianteollisuudelle upeita uutisia – samalla osaamisen ja osaajien saatavuus alan huolena

Uutiset | 22.11.2021

Muovikomposiittijätteen kierrätystä testataan KiMuRa -hankkeessa

Uutiset | 18.11.2021

Tervetuloa ilmastonmuutoksen vaikutuksia, energiamurrosta ja elintarvikehuoltoa käsittelevään seminaariin

Kannanotot | 18.11.2021

Kemianteollisuuden lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Uutiset | 17.11.2021

Maksuton verkkokurssi eheyttävästä ja laaja-alaisesta oppimisesta – opi rakentamaan toimiva oppimiskokonaisuus

Uutiset | 17.11.2021

Nesteelle tukea vetytuotannon hankkeeseen EU:n innovaatiorahastosta

Uutiset | 16.11.2021

Kemianteollisuuden innovaatiopalkinnon palkintosummaa nostettu — haku on nyt auki

Kannanotot | 16.11.2021

Kemianteollisuus ry:n lausunto luonnoksesta kansalliseksi kemikaaliohjelmaksi 15.11.2021

Uutiset | 16.11.2021

Haemme turvallisuusasiantuntijaa

Tiedotteet | 15.11.2021

Palkkojen pakkojulkisuus vaarantaisi työntekijöiden yksityisyydensuojan sekä uhkaisi yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä

Kannanotot | 10.11.2021

Kemianteollisuus ry:n lausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle, annettu 9.11.2021

Kannanotot | 10.11.2021

Lausunto: U 57/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista (hiilirajamekanismi, CBAM)

Uutiset | 09.11.2021

Markkinaosuudet ja kannattavuus kemianteollisuuden haasteina hyvästä suhdannetilanteesta huolimatta

Kannanotot | 09.11.2021

Kemianteollisuuden lausunto valtioneuvoston asetuksesta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Uutiset | 04.11.2021

EK: n Uudistuva työelämä-sarja: Borealiksella kaikki lähtee luottamuksesta

Uutiset | 02.11.2021

Kemianteollisuus aloittaa neuvottelut

Blogit | 01.11.2021

Henriikka Mastokangas: Nuoret haluavat tehdä merkityksellistä työtä

Uutiset | 29.10.2021

Suomen vähähiilitiekartat esittelyyn kansainväliselle yleisölle Glasgow’n ilmastokokouksessa

Sivu 1 / 11