Työhyvinvointi

Työhyvinvointi syntyy työn tavoitteista, tarkoituksesta ja sisällöstä, työyhteisön ja yksilöiden erilaiset tarpeet, resurssit ja vahvuudet tunnistavasta sekä yhteensovittavasta johtamisesta sekä työyhteisötaitojen hallinnasta kohti menestyvää liiketoimintaa. Hyvinvoiva työntekijä on myös tuottava.

Kemianteollisuus ry:llä, Teollisuusliitto ry:llä, Ammattiliitto Pro ry:llä ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:llä on ollut vuosina 2010 - 2021 yhteinen Hyvää huomista -ohjelma, jonka tavoitteena on ollut edistää työhyvinvointia, kehittää osaamista, pidentää työuria, vähentää sairastuvuutta ja lisätä tuottavuutta. Hyvää huomista -ohjelma on laatinut muun muassa

Varhaisen välittämisen oppaan

Paremman työn oppaan

Kohteliaasti kemian aloilla (Työturvallisuuskeskus)

Kemianteollisuus ry jatkaa yhteistyötä palkansaajaliittojen kanssa työhyvinvointiasioissa muun muassa keräten hyviä käytäntöjä eri ikäisten työntekijöiden työkyvyn ylläpitämisestä, seuraten sairauspoissaolojen kehittymistä tavoitteena sairauspoissaolojen väheneminen, sekä selvittäen keinoja poissaolojen aiheuttamien tuotannollisten ongelmien ratkaisemiseksi. Osana yhteistyötä kerätään myös hyviä käytäntöjä, joilla on vaikutusta sairauspoissaolojen vähentämiseen, tällaisia keinoja voivat olla esimerkiksi. korvaava työ, varhainen välittäminen sekä yhteistyö työterveyshuollon kanssa.