Työehtosopimukset

Kemianteollisuuden neuvottelukumppaneita ovat TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Teollisuusliitto, Puuliitto, Sähköalojen ammattiliitto, Paperiliitto, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto, Ammattiliitto Pro ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.

Kemianteollisuus ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ovat 30.10.2017 saavuttaneet neuvottelutulokset peruskemian-, muovi- ja tuoteteollisuuden sekä öljy-, maakaasu-ja petrokemian teollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksista. Katso lisää: Tiedote 31.10.2017

Kemianteollisuus ry ja akavalainen Ylemmät Toimihenkilöt YTN ovat 2.11.2017 saavuttaneet neuvottelutuloksen Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirjan uudistamiseksi. Katso lisää: Tiedote 2.11.2017

Kemianteollisuus ry ja Ammattiliitto Pro ry ovat 7.11.2017 saavuttaneet neuvottelutuloksen kemianteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksista. Sopimuksen voimaantulo edellyttää liittojen hallintojen hyväksyntää. Katso lisää: Tiedote 7.11.2017 

Sopimuksien voimaantulo edellyttää liittojen hallintojen hyväksyntää. Kemianteollisuus ry:n hallitus on hyväksynyt kaikki kolme neuvottelutulosta. Katso alla tarkemmin neuvottelutulostilanne sopimuksittain.

 

Kemianteollisuuden työehtosopimukset 2017-2020

Kemianteollisuus ry saavutti syksyn aikana neuvotteluosapuoltensa kanssa ratkaisut uusiksi työehtosopimuksiksi vuosille 2017-2020. Sopimukset pitävät sisällään kiinteän kahden vuoden palkkaratkaisun ja option kolmanneksi vuodeksi, jonka palkat neuvotellaan erikseen syksyllä 2019. Sopimukset noudattelevat vientiteollisuuden yleistä linjaa kaikkien henkilöstöryhmien osalta. Palkkojen tarkistukseen käytetään sopimuskauden kahden ensimmäisen vuoden aikana 1,6% paikallisesti sopien jaettava erä per vuosi. Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden kanssa on mahdollista sopia muunlaisestakin palkkaratkaisusta. Työehtosopimukset pitävät sisällään ns.perälautamääräykset niitä tilanteita varten, joissa paikallisesti ei päästä sopimukseen palkankorotusten toteutustavasta. Tällöin osa korotuksesta jaetaan yleiskorotuksena ja osa työnantajan päättämällä tavalla.

Painettuja työehtosopimuksia voi tilata verkkokaupasta (2017-2020 sopimukset saatavilla arvion mukaan maaliskuussa 2018) 

Kemianteollisuus ry:ssä neuvoteltavat sopimukset ja neuvottelutulokset

Työntekijäsopimukset

Fiskars Oy Ab:n työntekijöiden työehtosopimus 1.12.2017-30.10.2020 (Neuvottelutulos uudesta 13.11.2017)
Harja- ja sivellinalojen työehtosopimus  1.2.2018-31.1.2021 (pdf)
Jalometallialan työehtosopimus 1.11.2016-31.10.2017 (pdf) (Neuvottelutulos uudesta 3.11.2017)
Kemian perusteollisuuden työehtosopimus 1.12.2017-31.10.2020 (pdf) 
Kenkä- ja Nahkateollisuuden työehtosopimus 1.12.2017-30.11.2020 (pdf) 
Kumiteollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.12.2017-31.10.2020 (pdf) 
Kumiteollisuuden ja Kemianteollisuuden sähköalantyöntekijöiden työehtosopimus 1.12.2017-30.11.2020 (pdf)   
Lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimus 1.12.2017-31.10.2020 (pdf)  
Muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työehtosopimus 1.12.2017-31.10.2020 (pdf) 
Säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskeva työehtosopimus 1.2.2017-31.1.2021 (31.1.2020) (pdf) 
Veneenrakennusteollisuuden työehtosopimus 1.2.2018-31.1.2021 (pdf) 
UUSI: Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden työehtosopimus 1.12.2017-31.10.2020 (pdf) 


Toimihenkilösopimukset 

Kemianalan toimihenkilösopimus 1.12.2017-30.11.2020 (pdf) 
Kenkä- ja Nahkateollisuuden ja Kultaseppäteollisuuden sekä Harja ja sivellinalan toimihenkilösopimus 1.12.2017-30.11.2020 (pdf) 
Kumiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus 1.12.2017-30.11.2020 (pdf) 
Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilösopimus 1.2.2018-30.11.2020 (pdf) 
Fiskars Oy Ab:n toimihenkilösopimus 1.2.2018-30.11.2020 (Neuvottelutulos uudesta 8.11.2017)

Ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja

Ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.12.2017-30.11.2020 (pdf) 

 

Tiivistelmät muutoksista ja allekirjoituspöytäkirjat (2016-2017)

Tiivistelmä kilpailukykysopimuksen mukaisesta työehtosopimuksesta / Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM ry (pdf)
Tiivistelmä kilpailukykysopimuksen mukaisesta työehtosopimuksesta / Ammattiliitto Pro ry (pdf)
Tiivistelmä kilpailukykysopimuksen mukaisesta työehtosopimuksesta / Ylemmät toimihenkilöt YTN ry (pdf)
Kilpailukykysopimus: Allekirjoituspöytäkirja kemian perusteollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksen uudistamiseksi / TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry (pdf)
Kilpailukykysopimus: Allekirjoituspöytäkirja muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työntekijöiden työehtosopimusten uudistamiseksi / TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry (pdf)
Kilpailukykysopimus: Allekirjoituspöytäkirja öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden työntekijöiden työehtosopimusten uudistamiseksi / TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry (pdf)
Kilpailukykysopimus: Allekirjoituspöytäkirja kemianalan toimihenkilöiden työehtosopimusten uudistamiseksi / Ammattiliitto Pro ry (pdf)
Kilpailukykysopimus: Allekirjoituspöytäkirja kemianalan ylempien toimihenkilöiden pöytäkirjan uudistamiseksi / Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry (pdf)