Työehtosopimukset

Kemianteollisuuden neuvottelukumppaneita ovat Teollisuusliitto, Sähköalojen ammattiliitto, Paperiliitto, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto, Ammattiliitto Pro ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. Kemianteollisuus ry neuvottelee 19 työehtosopimusta. 

 

Kemianteollisuus ry:ssä neuvoteltavat sopimukset 2020

Työntekijäsopimukset

Kemian perusteollisuuden työehtosopimus 5.2.2020 - 31.12.2021 (pdf)

Fiskars Finland Oy:n työntekijöitä koskeva työehtosopimus 25.2.2020 - 31.1.2022 (pdf) 

Harja- ja sivellinalojen työehtosopimus 4.3.2020 - 28.2.2022 (pdf) 

Jalometallialan työehtosopimus 2.3.2020- 31.12.2021 (pdf)

Kenkä- ja Nahkateollisuuden työehtosopimus 17.4.2020 - 28.2.2022 (pdf)

Kumiteollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus 21.2.2020 - 31.1.2021 (pdf) 

Lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimus 25.2.2020 - 31.1.2022 (pdf) 

Muoviteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työehtosopimus 5.2.2020 - 31.12.2021 (pdf) 

Säiliöauto- ja ölytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskeva työehtosopimus 1.2.2020 - 31.1.2021, 1.2.2021 - 31.1.2023 (pdf) 

Veneenrakennusteollisuuden työehtosopimus 4.3.2020 - 28.2.2022 (pdf) 

Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuutta koskeva työehtosopimus 5.2.2020 - 31.12.2021 (pdf) 

 


Toimihenkilösopimukset

Kemianalan toimihenkilösopimus 5.2.2020 - 31.12.2021 (pdf)

Fiskars Finland Oy:n toimihenkilösopimus 5.2.2020 - 31.12.2021 (pdf) 

Kenkä-  ja nahkateollisuuden ja kultaseppäteollisuuden sekä harja- ja sivellinalan toimihenkilösopimus 5.2.2020 - 31.12.2021 (pdf) 

Kumiteollisuuden toimihenkilösopimus 5.2.2020 - 31.12.2021 (pdf)

Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilösopimus 5.2.2020 - 31.12.2021 (pdf) 

 

 

Ylemmät toimihenkilöt, työehtosopimukset 

Kemianteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 11.2.2020 - 31.1.2022 (pdf)

 

Allekirjoituspöytäkirjat 2020

Kemianteollisuus, Teollisuusliitto, Ammattiliitto Pro ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ovat koronavirustilanteen vuoksi sopineet määräaikaisten työlainsäädäntömuutosten aikaistamisesta valtaosaan kemianteollisuuden työehtosopimuksia. 

Muutokset ovat tulleet voimaan pöytäkirjojen allekirjoituspäivistä (23.3. ylemmät toimihenkilöt, 24.3. työntekijät, 25.3. toimihenkilöt).

Muutokset koskevat tässä vaiheessa seuraavia työehtosopimusaloja:

Työntekijäsopimukset, allekirjoituspöytäkirjat

Fiskars Finland Oy:n työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Harja- ja sivellinalojen työehtosopimus

Jalometallialan työehtosopimus

Kemian perusteollisuuden työehtosopimus 

Kumiteollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimus

Muovituote- ja kemian tuoteteollisuuden työehtosopimus

Säiliö-ja öljytuoteala

Veneenrakennusteollisuuden työehtosopimus

Öljy-, maakaasu-, ja petrokemianteollisuuden työehtosopimus

 

Toimihenkilösopimukset, allekirjoituspöytäkirjat

 Fiskars Finland Oy:n toimihenkilösopimus

 Kemianalan toimihenkilösopimus

 Kenkä- ja nahkateollisuuden ja kultaseppäteollisuuden sekä harja- ja sivellinalan toimihenkilösopimus 

 Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilösopimus

 Kumiteollisuuden toimihenkilösopimus

 

Ylemmät toimihenkilöt, allekirjoituspöytäkirjat

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus