Työaikasuunnittelu

Hyvällä työaikasuunnittelulla työt voidaan tehokkaasti organisoida vastaamaan asiakkaiden tarpeita. 

Yritykset kilpailevat toimitusvarmuudella ja -aikataululla, hinnalla ja laadulla. Näihin kaikkiin voidaan vaikuttaa hyvällä työaikasuunnittelulla. Työt organisoidaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja vapaa-ajat ajoitetaan hiljaisempiin hetkiin.   

Työaikasuunnittelussa hyvä tapa on käydä tilauskantaa läpi työntekijöiden kanssa jatkuvasti, jolloin jokainen pystyy miettimään parhaita ratkaisuja ja suunnittelemaan omia tehtäviään. Esimiehen tehtävä on rohkaista antamaan palautetta ja ehdotuksia päätöksenteon pohjaksi. Osallistavaa johtamistyyliä käyttävillä johtajilla on yleensä sitoutuneita työntekijöitä, koska jokaisella työntekijällä on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. Tämän vuoksi tuottavuus näissä organisaatioissa onkin yleensä korkealla tasolla.

Työaikasuunnittelun lähtökohtia ovat asiakaskäyttäytyminen ja sen ennustaminen, työntekijöiden moniosaaminen ja yrityksen neuvottelukulttuuri. Kaikkien paikallisten osapuolten on tunnettava työaikalain ja työehtosopimusten mahdollistamat tekijät. Näistä saat lisää tietoa kirjautumalla KemiaExtraan, josta löytyy mm. opas työaikojen suunnitteluun. Jäsenyritykset voivat myös tilata Kemianteollisuudesta koulutusta työaikasuunnittelun tueksi.