Kemianteollisuuden Osaamiskartoitus ammatillisesta koulutuksesta 2021

Kemianteollisuus tarvitsee laadukasta ja monipuolista ammatillista osaamista pysyvään prosessiosaamisen tarpeeseen sekä entistä kestävämmän tulevaisuuden varmistamiseen 2020-luvulla.

Tämän julkaisun tulokset perustuvat vuonna 2021 tehtyyn opinnäytetyöhön, joka tehtiin toimeksiantona Kemianteollisuus ry:lle. Tiedonkeruumenetelmänä hyödynnettiin sähköistä kyselytutkimusta, johon osallistui 52 yritysedustajaa 48 eri yrityksestä. Lisäksi toteutettiin 13 teemahaastattelua, jossa syvennyttiin erityisesti ammatillisen osaamisen merkitykseen, rekrytointikokemuksiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksia toimialalle tutkittiin ensimmäistä kertaa.

Kokonaisuutena osaamiskartoitus kuvaa, millaista ammatillista osaamista Suomen kemianteollisuus toimialana tarvitsee 2020-luvulla. Tutkimuksen toteutti Auli Piiparinen Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta keväällä 2021.

Kemianteollisuuden osaamiskartoitus ammatillisesta koulutuksesta 2021