Palkkausjärjestelmä

Palkitseminen on johtamisen työväline, joka ohjaa työntekijöitä monin tavoin. Oikeudenmukainen, tasa-arvoinen ja kannustava palkitseminen motivoi joustavuuteen, uudistamishalukkuuteen ja itsensä kehittämiseen silloin, kun organisaation tavoitteet ja töiden sisältö muuttuvat. 

Palkkausjärjestelmä sisältää puitteet, jotka toteuttavat oikeudenmukaisen, tasa-arvoisen ja kannustavan palkkauksen periaatteet. Palkkausjärjestelmä säilyttää yrityksille mahdollisuuden toteuttaa omaa palkkapolitiikkaansa, joka tukee yrityksen toiminnan ohjausta, johtamista ja tavoitteiden saavuttamista.

Palkkausjärjestelmistä saa lisää tietoa kirjautumalla jäsenpalvelu KemiaExtraan, josta löytyy mm. oppaita. Palkkausjärjestelmistä järjestetään myös yleisiä ja räätälöityjä koulutuksia.