Paikallisen sopimisen edistäminen 

Paikallinen sopiminen vahvistuu työmarkkinoilla. Kemianteollisuuden työmarkkinajärjestöt kannustavat paikalliseen sopimiseen. Yrityskohtaiset ratkaisut ovat nykypäivää kilpailluilla markkinoilla

Kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolten yhteinen tavoite on pitää suomalainen alan teollisuus kilpailukykyisenä, tukea alan kasvua ja uusien työpaikkojen syntyä. Paikallinen sopiminen tuo tarvittavaa joustavuutta työpaikoille.

Kemianteollisuudessa kokemukset paikallisesta sopimisesta ovat myönteisiä. Paikallisen sopimisen koetaan vahvistavan yrityksiä, kehittävän toiminnan joustavuutta ja tuovan henkilöstölle vaikutusmahdollisuuksia niin omaan työhön kuin tuotannollisiin ratkaisuihin.

Mitä enemmän yrityksiin viedään paikallisen sopimisen kohteita, sitä luontevammin neuvottelukulttuuri kehittyy paikallisesti. Tuottavuuden ja kannattavuuden lisääntymisen ohella myös henkilöstön vaikutusmahdollisuudet ja työtyytyväisyys kasvavat, kun päästään itse neuvottelemaan työehdoista.