Paikallinen sopimisen sparraustunnit yhteistoiminnan kehittämisestä ja paikallisesta sopimisesta

Kemianteollisuus ry, Teollisuusliitto ry ja Ammattiliitto Pro ry:n yhteisenä tavoitteena on auttaa kemianteollisuuden yritysten paikallisia osapuolia kehittämään paikallista sopimista muuttuvaan toimintaympäristöön sopivaksi sekä ylläpitämään sopimisen kulttuuria.

Sparraustilaisuus yhteistyön ja paikallisen sopimisen kehittämisestä voidaan käydä yhteistyön tasomittauksen pohjalta (linkki tähän) tai itsenäisenä keskusteluna. Keskustelun perusteella löydetään vahvuudet ja kehittämiskohteet ja päätetään jatkotoimista aikatauluineen. Liitot haluavat myös kuulla ja oppia sparraustunnissa paikallisen sopimisen onnistumisista, mahdollisista epäonnistumisista sekä saada ideoita paikallisen sopimisen kehittämistarpeista.

Sparraustilaisuutta varten on hyvä varata 1,5–2 tuntia. Se voidaan toteuttaa Teamsilla tai paikan päällä yrityksissä. Yrityskohtaisissa sparraustilaisuuksissa on mukana edustajat liitoista sekä yrityksen itse valitsema edustus.

Tulosta tästä esite ja jaa sitä työpaikallasi.

Varaa sparraustilaisuus lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]

Ilmoita sähköpostissa:

Sähköpostiosoitteet, joihin kutsu lähetetään.

Toivotaanko tilaisuutta paikan päälle paikkakunnalle _____ vai Teamsin välityksellä.

Viesti liittojen sparraajille.

Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.