Jatkuva neuvottelukulttuuri 

Kemianteollisuuden hyvä neuvottelukulttuuri on syntynyt tiiviillä ja pitkäaikaisella yhteistyöllä. Neuvottelusuhteita vahvistetaan jatkuvalla vuoropuhelulla.

Jatkuvan neuvottelun rooli korostuu, kun pohditaan esimerkiksi keinoja uudistaa työehtosopimuksia. Paikallinen sopiminen merkitsee myös jatkuvaa työnantajien ja työntekijöiden edustajien yhteistyön ja osaamisen kehittämistä paikallisesti.

Kokemusten mukaan paikallisessa sopimisessa on onnistuttu paremmin yrityksissä, joissa neuvotteluihin on etukäteen valmistauduttu. Mitä avoimemmin asioita käsitellään, sitä luonnollisemmin luottamus syntyy.