Yrityskohtainen palkanmuodostus

Kemianteollisuus ry:n neuvottelemia sopimuksia noudattaa yli 400 yritystä. Yritysten taloudellinen tilanne, kulu- ja henkilöstörakenne, asiakasvaatimukset ja esimerkiksi automaatiotason aste ovat keskenään hyvin erilaisia samankin työehtosopimuksen sisällä. Joukossa on hyvää tulosta tekeviä ja tappiollisia yrityksiä sekä kaikkea siltä väliltä. Palkkojen korotusten tasosta pitäisikin entistä enemmän sopia siellä, missä on paras tietämys palkanmaksuvarasta: yritystasolla. Yrityksissä tehtävillä kestävillä palkkaratkaisuilla voidaan nostaa tuottavuutta, lisätä yrityksen kilpailukykyä ja tätä kautta saada lisää tilauksia ja nostaa työllisyyttä.