Työrauha

Työnantajat maksavat työrauhasta jokaisella työehtosopimuskierroksella. Tästä huolimatta työehtosopimusten voimassa ollessa edelleen lakkoillaan, useimmiten laittomasti. Näin myös valitettavasti kemianteollisuudessa. Tämän lisäksi lailliset työtaistelut, kuten poliittiset- tai tukityötaistelut ovat aiheuttaneet aika ajoin kohtuuttomia vahinkoja yrityksille, jotka ovat kiistoissa täysin ulkopuolisia.

Ylipäätään lakkoilun seurauksia yrityksille ja työpaikoille ei aina ymmärretä. Vahingot voivat olla mittavat, mm. tuotantoa ja tilauksia voidaan menettää sekä vaarantaa yrityksen toimitusvarmuus ja asiakassuhteet. Yleensä aiheutetut vahingot joudutaan myös tekemään työnä takaisin tavalla tai toisella.

Työpaikkatasolla kyse on asenteista ja siitä, että kynnys ryhtyä työtaistelutoimiin on edelleen paikka paikoin matala. Kemianteollisuudessa on tehty hyvää yhteistyötä liittojen välillä työrauhan turvaamiseksi. Valitettavasti näyttää siltä, että edelleen tällä saralla on kuitenkin tehtävää.