Kilpailukykysopimus ja työaika 

Vuonna 2016 solmitulla kilpailukykysopimuksella ja sopimukseen sisältyneellä työajan pidentämisellä on kiistatta saatu merkittäviä hyötyjä Suomen kansantaloudelle, työllisyydelle ja yritysten kilpailukyvylle. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA arvio (12.8.2019 julkaistussa) raportissaan Työaika, työllisyys ja kilpailukyky mm., että kilpailukykysopimuksen myötä

  • Suomen suhteellinen hintakilpailukyky parani vuonna 2017 2,7 %
  • Sopimuksen työllisyyttä lisäävä vaikutus on noin 20 000 – 42 000 henkilöä vuoteen 2022 mennessä (työajan pidennyksen osuus tästä työllisyyden lisääntymisestä on noin 40 %)
  • Vaikutus BKT:n on ollut vuodesta 2018 lähtien positiivinen, vuonna 2022 BKT on 1,7 – 2 % korkeammalla tasolla kuin ilman sopimusta
  • Vaikutus vientiin on ollut positiivinen heti sopimuksen astuttua voimaan
  • Vaikutus investointeihin on ensimmäisenä vuonna ollut neutraali, sen jälkeen vaikutus on kasvanut, vuonna 2022 investoinnit ovat noin 3 % korkeammalla tasolla kuin ilman sopimusta