Suomessa työaika edelleen Euroopan lyhyimpiä

ETLA:n raportin mukaan Suomessa työaika on edelleen Euroopan tasolla lyhyimmästä päästä. Työaikavertailussa on käytetty lähteenä Eurostatin tilastoja. Kokoaikaisen työntekijän tehdyt viikkotyötunnit ovat Euroopan toiseksi lyhyimmät, teollisuudessa jäämme viikkotyöajassa noin tunnin saksalaisille. Suomessa lomat, arkivapaat ja muut poissaolot lyhentävät työaikaa enemmän kuin useammissa Euroopan maissa. Työaika on merkittävä tekijä sekä Suomen että yrityksen kilpailukyvylle. Kansainvälisten tilastojenkaan valossa varaa työajan lyhentämiseen ei Suomessa ole. Päinvastoin paine on ihan toiseen suuntaan.