Paikallinen sopiminen

Kansainvälinen kilpailuasetelma, toimitusaikataulut ja Suomen sijainti suhteessa asiakkaisiin asettavat yrityksille jatkuvasti haasteita. Menestyäkseen yrityksen on oltava joustava, nopea ja toimittava oikea-aikaisesti. Muun muassa paikallisesti sovituilla, yrityskohtaisilla työaikajärjestelyillä on kemianteollisuudessa viime vuosina löydetty uusia ratkaisuja muuttuneisiin asiakastarpeiden ja palveluaikojen asettamiin haasteisiin. Näitä innovatiivisia ratkaisuja tarvitaan jatkossa entistä enemmän. Se edellyttää sitä, että työehtosopimukset mahdollistavat entistä enemmän paikallisen sopimisen. Paikallinen sopiminen edellyttää hyvää neuvottelukulttuuria ja uskallusta työpaikoilla, tätä työehtosopimusosapuolet voivat yhdessä tukea.