Liittokierros 2019 

Kemianteollisuus neuvottelee yhteensä 18 työehtosopimuksesta ja yhdestä pöytäkirjasta syksyn 2019 aikana. Työmarkkinaneuvotteluja käydään vaimenevan talouskasvun tilanteessa. Tämä näkyy myös Kemianteollisuudessa, jossa suhdannenäkymät ovat heikentyneet syksyn 2019 aikana ja arviot tilauskantojen kehittymisestä ovat laskussa normaalitasoon nähden. Toistaiseksi henkilöstömäärän ennakoidaan pysyvän ennallaan. Haasteet talouden ja työllisyyskehityksen sekä tuottavuuskehityksen osalta edellyttävät vastuullisuutta neuvottelupöydissä. Kilpailukykyä ei ole varaa heikentää. Vain kilpailukykyiset yritykset pystyvät säilyttämään olemassa olevat työpaikat ja luomaan uusia. 

Kemianteollisuus ry on aloittanut sopimusneuvottelut yhdessä Teollisuusliiton, Ammattiliitto Pron ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kanssa. Valtaosa Kemianteollisuuden neuvottelemista sopimuksista päättyy 30.11.2019.