Hyvää huomista -ohjelma

Hyvinvointi työpaikoilla on koko kemianteollisuuden yhteinen asia. Hyvää huomista on kemianteollisuuden työmarkkinajärjestöjen Kemianteollisuus ry, Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry yhteinen työhyvinvointiohjelma, josta on sovittu työehtosopimuksissa.

Ohjelman  tavoitteena on edistää työhyvinvointia, kehittää osaamista, pidentää työuria, vähentää sairastavuutta ja lisätä tuottavuutta.  Yhteistyössä luodaan toimintamalleja ja työkaluja, jaetaan tietoa ja verkostoidutaan. Tuloksia seurataan yritys- ja toimialatasolla. Hyvää huomista käynnistettiin vuonna 2010. 

Vuosina 2011-2012 toteutettiin noin kolmekymmentä yritysprojektia ja luotiin työhyvinvoinnin kehittämisen malli. Yritysten käyttöön on myös tuotettu Varhaisen välittämisen opas (2014), jonka pohjalta yritykset voivat luoda oman varhaisen välittämisen toimintamallin. Työntekijöiden sisäistä motivaatiota selvittäneen osahankkeen tuloksena laadittiin Paremman työn opas (2017) ] yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa.

Vuosina 2018-2019 toteutettiin yritysvierailukierros, jonka pohjalta luotiin Työhyvinvoinnin kokonaisuuden käsittelyyn kannustava työkalu sekä printti- että verkkoversiona. Yrityksille tarjotaan myös Työhyvinvointikorttikoulutusta, jonka tavoitteena on vauhdittaa työhyvinvoinnin kehittämistoimintaa yrityksissä.

Syksyllä 2015 Hyvää huomista - ohjelma sai kansainvälisen tunnustuksen, kun työmme Suomen kemianteollisuuden hyvinvoinnin hyväksi palkittiin kansainvälisessä Responsible Care Awards 2015 –kilpailussa. Hyvien tulosten lisäksi erityistä kiitosta saatiin alan työmarkkinajärjestöjen saumattomasta yhteistyöstä.

Lue lisää Hyvää huomista-hankkeen kotisivulla.